1 Janez 1: 1-3 Interlinearno
1 Janez 1: 1-3 Interlinearno

1 Janez 1: 1-3 Interlinearno

 1 John 1: 1-3

Prolog 1. Janeza ponuja nekaj zanimivih namigov za pojasnitev Janezovega prologa. Iz prvega Janeza 1: 1 vidimo, da je bilo večno življenje pri Očetu in se je zdaj pokazalo. Večno življenje ni oseba, ampak koncept. Za večno življenje, ko je bil z (za) očetom, kaže, da je bil oče v očeh (proti/obrnjene) od začetka. V podobnem smislu je bil Logos (Beseda) z (obrnjenim proti) Bogu. Tu preučujemo grščino in ponujamo dobeseden in tolmačen prevod. 

1. Janezovo 1: 1-3 (NA28)

 1 Η͂ ἦν ἀπʼ ἀριῆ ἐψα ῆ

 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν -

 3 ἑ ρ ρ ρ καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Medredna miza, 1. Janez 1: 1-3

Spodaj je beseda za besedo medvrstna tabela z grškim, angleškim prevodom, razčlenjevanjem in leksikonsko definicijo vsake besede (Jedrnat grško-angleški slovar novega Testament, Barclay Newman, dopolnjeno z BDAG)

Grški

prevod

Razčlenitev

Slovar

1  Ὃ

1  Kaj

Zaimek, imenovalnik, srednji rod, ednina

 kdo, kaj, kaj, to; kdorkoli, nekdo, določen

je

Glagol, nepopolno, aktivno, indikativno, tretja oseba, ednina

biti, obstajati; zgoditi se, zgoditi se; v živo; se nahajajo v; ostati, ostati; pridi

ἀπʼ

iz

Predlog, ki ureja genitiv

od, stran od; s pomočjo; ven iz; proti

ἀρχῆς

prvega

Samostalnik, genitiv, žensko, ednina

začetek, prvi

kaj

Zaimek, akuzativ, srednji rod, ednina

kdo, kaj, kaj, to; kdorkoli, nekdo, določen

ἀκηκόαμεν

smo slišali

Glagol, popoln, aktiven, indikativen, 1. oseba, množina

slišati; prejemati novice o; pozor; razumeti

kaj

Zaimek, akuzativ, srednji rod, ednina

kdo, kaj, kaj, to; kdorkoli, nekdo, določen

ἑωράκαμεν

videli smo

Glagol, popoln, aktiven, indikativen, 1. oseba, množina

videti, opazovati, opaziti (mimo. se pojaviti); zaznati, razumeti, prepoznati; izkušnje; obiščite, pridite pogledat

τοῖς

da

Glagol, nepopolno, aktivno, indikativno, tretja oseba, ednina

the; to tisto; on, ona, to

ὀφθαλμοῖς

v oči (pogled)

Samostalnik, dativ, moški, množina

oko (oči)

ἡμῶν

o nas

Zaimek, genitiv, (brez spola), množina, 1. oseba

mi, mi, naši

kaj

Zaimek, akuzativ, srednji rod, ednina

kdo, kaj, kaj, to; kdorkoli, nekdo, določen

ἐθεασάμεθα

smo opazili

Glagol, aorist, srednji, okvirni, prva oseba, množina

glej, poglej; opaziti, opazovati; obisk

καί

in

Konjunkcija

in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

αἱ

tisti,

Določevalec, imenovalnik, ženski rod, množina

the; to tisto; on, ona, to

χεῖρες

roke (organi)

Samostalnik, imenovalnik, ženski rod, množina

Roka, moč, oblast; dejavnost; prst

ἡμῶν

o nas

Zaimek, genitiv, (brez spola), množina, 1. oseba

mi, mi, naši

ἐψηλάφησαν

smo se dotaknili

Glagol, aorist, aktiven, indikativen, tretja oseba, množina

dotik, občutek

περὶ

o

Predlog, ki ureja genitiv

o, v zvezi, od, s sklicevanjem na; za; zaradi

τοῦ

o

Določevalec, genitiv, moški, ednina

the; to tisto; on, ona, to

λόγου

besede

Samostalnik, genitiv, moški, ednina

nekaj povedanega (npr. beseda; izrek; sporočilo, pouk; pogovor, pogovor; sklepanje

τῆς

o

Določevalec, rodilnik, ženski rod, ednina

the; to tisto; on, ona, to

ζωῆς

življenja

Samostalnik, genitiv, žensko, ednina

življenje (dobesedno ali figurativno)

καί

in

Konjunkcija

in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

o

Določitelj, nominativ, žensko, ednino

the; to tisto; on, ona, to

ζωὴ

življenje

Določevalec, akuzativ, moški, ednina

življenje

ἐφανερώθη

se je pokazala

Glagol, aorist, pasivno, indikativno, tretja oseba, ednina

prikazati (dobesedno ali figurativno): - pojaviti se, očitno izjaviti, (narediti) očitno (naprej), prikazati (sebe)

καί

in

Konjunkcija

in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

ἑωράκαμεν

videli smo

Glagol, popoln, aktiven, indikativen, 1. oseba, množina

videti, opazovati, opaziti (mimo. se pojaviti); zaznati, razumeti, prepoznati; izkušnje; obiščite, pridite pogledat

καί

in

Konjunkcija

in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

μαρτυροῦμεν

smo pričali

Glagol, sedanjost, aktivno, indikativno, 1. oseba, množina

biti priča, torej pričati (dobesedno ali v prenesenem pomenu): - obtožiti, dati (dokazi), zapisati, imeti (pridobiti,) dobro (pošteno) poročilo, biti dobro poročan, pričati, dati (imeti) pričevanje, biti, nositi, dati, pridobiti) priča

καί

in

Konjunkcija

in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

ἀπαγγέλλομεν

izjavljamo

Glagol, sedanjost, aktivno, indikativno, 1. oseba, množina

oznaniti: - prinesti besedo (spet), izjaviti, poročati, prikazati (spet), povedati

ὑμῖν

tebi

Zaimek, dativ, (brez spola), množina, 2. oseba

do vas (z ali ob vas):-vi, vi, vaši (sami)

τὴν

o

Določitelj, akuzativ, žensko, ednino

the; to tisto; on, ona, to

ζωὴν

življenje

Samostalnik, akuzativ, žensko, ednina

življenje

τὴν

o

Določitelj, akuzativ, žensko, ednino

the; to tisto; on, ona, to

αἰώνιον

večen (obsežen)

Pridevnik, akuzativ, ženski, edninski

večni (uporablja se tudi za pretekli čas ali preteklost in prihodnost): - večni, za vedno, večni svet (začetek)

ἥτις

ki

Zaimek, imenovalnik, ženski rod, ednina

kateri nekateri, torej kateri koli; tudi (dokončno), ki isto:-x in (oni), (takšni) kot, (oni) da, v tem, da oni, kar (-bekoli), medtem ko vi, (oni) ki, kdo (-kod)

je

Glagol, nepopolno, aktivno, indikativno, tretja oseba, ednina

biti, obstajati; zgoditi se, zgoditi se; v živo; se nahajajo v; ostati, ostati; pridi

πρὸς

proti

Predlog, ki ureja akuzativ

 (gen.) do, za; (dat.) on, at, near, by; (skladno) do, proti; z; Da bi; proti

τὸν

o

Določevalec, akuzativ, moški, ednina

the; to tisto; on, ona, to

πατέρα

je

Samostalnik, akuzativ, moški, ednina

"oče" (dobesedno ali figurativno, blizu ali bolj oddaljen)

καί

in

Konjunkcija

in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

ἐφανερώθη

se je pokazala

Glagol, aorist, pasivno, indikativno, tretja oseba, ednina

prikazati (dobesedno ali figurativno): - pojaviti se, očitno izjaviti, (narediti) očitno (naprej), prikazati (sebe)

ὑμῖν

nam

Zaimek, dativ, (brez spola), množina, 1. oseba

do vas (z ali ob vas):-vi, vi, vaši (sami)

3

3 kaj

Zaimek, akuzativ, srednji rod, ednina

kdo, kaj, kaj, to; kdorkoli, nekdo, določen

ἑωράκαμεν

videli smo

Glagol, popoln, aktiven, indikativen, 1. oseba, množina

videti, opazovati, opaziti (mimo. se pojaviti); zaznati, razumeti, prepoznati; izkušnje; obiščite, pridite pogledat

καί

in

Konjunkcija

in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

ἀπαγγέλλομεν

izjavljamo

Glagol, sedanjost, aktivno, indikativno, 1. oseba, množina

oznaniti: - prinesti besedo (spet), izjaviti, poročati, prikazati (spet), povedati

καί

in

Konjunkcija

in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

ὑμῖν

tebi

Zaimek, dativ, (brez spola), množina, 2. oseba

do vas (z ali ob vas):-vi, vi, vaši (sami)

ἵνα

Z namenom, da

Konjunkcija

tako, da (označuje namen ali rezultat): - čeprav, ker do namena (tistega), da ne bi tako (tako), da bi (za)

καί

Prav tako

Konjunkcija

in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

ὑμεῖς

ti (množina)

Zaimek, nominativ, (brez spola), množina, 2. oseba

ti (kot subjektivni glagol): - vi (sami), vi

κοινωνίαν

Sodelovanje

Samostalnik, akuzativ, žensko, ednina

partnerstvo, tj. (dobesedno) udeležba ali (družbeni) spolni odnos ali (denarna) dobrodelnost:-(komunicirati) (občestvo), obhajilo, (prispevati) distribucijo, druženje

ἔχητε

bi lahko (množina) imeli

Glagol, sedanjost, aktiven, konjunktiv, 2. oseba, množina

držati (uporablja se v zelo različnih aplikacijah, dobesedno ali v prenesenem pomenu, neposredno ali na daljavo; na primer posedovanje; sposobnost, kontinuiteta, odnos ali stanje)

μεθʼ

z

Konjunkcija

primarni predlog (pogosto uporabljen prislovno); pravilno, ki označuje spremljavo; "Sredi" (lokalno ali vzročno); različno spreminja glede na padež (rodbinsko združenje ali akuzativno nasledstvo), s katerim se pridružuje

ἡμῶν

us

Zaimek, genitiv, (brez spola), množina, 1. oseba

mi: - naše (podjetje), mi, mi

καί

in

Konjunkcija

in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

ἡ κοινωνία

udeležbo

Samostalnik, akuzativ, žensko, ednina

partnerstvo, tj. (dobesedno) udeležba ali (družbeni) spolni odnos ali (denarna) dobrodelnost:-(komunicirati) (občestvo), obhajilo, (prispevati) distribucijo, druženje

μετὰ

z

Predlog, ki ureja genitiv

primarni predlog (pogosto uporabljen prislovno); pravilno, ki označuje spremljavo; "Sredi" (lokalno ali vzročno); različno spreminja glede na padež (rodbinsko združenje ali akuzativno nasledstvo), s katerim se pridružuje

τοῦ

od

Določevalec, genitiv, moški, ednina

the; to tisto; on, ona, to

πατρὸς

Oče

Samostalnik, genitiv, moški, ednina

"oče" (dobesedno ali figurativno, blizu ali bolj oddaljen)

καί

in

Konjunkcija

in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

μετὰ

z

Predlog, ki ureja genitiv

primarni predlog (pogosto uporabljen prislovno); pravilno, ki označuje spremljavo; "Sredi" (lokalno ali vzročno); različno spreminja glede na padež (rodbinsko združenje ali akuzativno nasledstvo), s katerim se pridružuje

τοῦ

od

Določevalec, genitiv, moški, ednina

the; to tisto; on, ona, to

υἱοῦ

svoje

Samostalnik, genitiv, moški, ednina

"sin" (včasih živali), ki se zelo pogosto uporablja za takojšnje, oddaljeno ali figurativno sorodstvo

αὐτοῦ

od njega

Zaimek, genitiv, moški, ednina, tretja oseba

in (z ustreznim osebnim zaimkom) drugih oseb:-ona, to (-samo), ena, druga, (moja) lastna, rekla, (samo-), the) isto, ((him-, my- , tvoj-) jaz, (tvoj-) jaz, ona, to, njihovi (-i), oni (-se), tam (-at, -z, -in, -into, -of, -na, -z ), oni, (te) stvari, ta (človek), tiste, skupaj, zelo, ki

Ἰησοῦ

Jezusa

Samostalnik, genitiv, moški, ednina

Jezus (Joshua)

Χριστοῦ

maziljencev

Samostalnik, genitiv, moški, ednina

Samostalnik, genitiv, moški, ednina

Dobesedno upodabljanje in tolmačenje

Dobesedni in razlagalni prevodi so podani spodaj za 1. Janezovo 1: 1-3. Dobesedno temelji na vmesni tabeli pod prevodi. 

1 Janez 1: 1-3, Dobesedni prevod

1 Kaj je bilo od prvega,

kar smo slišali,

kar smo videli,

da je glede na nas,

kar smo opazili,

tistih naših rok, ki smo se jih dotaknili,

glede besede življenja, 

2 In življenje se je pokazalo,

in videli smo,

in smo pričali,

in vam izjavljamo,

večno življenje,

ki je bila proti Očetu,

in se nam je pokazala.

3 Kar smo videli,

in kar izjavljamo,

in tebi, da tudi ti,

sodelovanje, ki bi ga lahko imeli pri nas,

in sodelovanje z Očetom,

in s Sinom njegovim,

Jezusovega maziljenika.

1 Janez 1: 1-3 Tolmačenje

1 Kar je bilo od začetka,

kar smo slišali,

kar smo videli,

tisto, kar je bilo pred našimi očmi,

kar smo opazili,

tiste oblasti, s katerimi smo se srečali,

glede načrta življenja, 

2 In življenje se je pokazalo,

in videli smo,

in smo pričali,

in vam izjavljamo,

večno življenje,

kar je bilo v očeh očeta,

in se nam je pokazala.

3 Kar smo videli,

in kar izjavljamo,

tudi tebi, da bi

 bi lahko sodelovali z nami,

in sodelovanje z Očetom,

in s svojim Sinom,

Jezus Mesija.