Filipljanom 2: 5-11 Interlinearno
Filipljanom 2: 5-11 Interlinearno

Filipljanom 2: 5-11 Interlinearno

Kaj pravi Grk?

Čeprav je nekaj pomembnih angleških prevodov, ki so boljši od drugih, so vsi prevedeni s pristranskostjo, da namigujejo na inkarnacijo. Spodaj je grško besedilo za Fil 2:5-11, ki mu sledi medvrstična tabela. Nato so na voljo dobesedni in interpretativni prevodi iz podrobne medvrstične tabele.

Filipljanom 2: 5-11 (NA28)

5 Τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,

7 ἀλλʼ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος · καὶ σχήματι εὑρεθες

8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.

9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ oτὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτικύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

Grški

prevod

Razčlenitev

Slovar

5  Τοῦτο

5 Ta

Zaimek, akuzativ, srednji rod, ednina

houtos – ta, ta, ta; (kot predmet) on, her, it, them; z διά ali εἰς pomeni iz tega razloga

φρονεῖτε

razmišljanja

Glagol, sedanjost, aktivni, imperativ, 2. oseba, množina

phroneō – razmišljati, upoštevati, imeti mnenje; zastaviti se; imeti (določen) odnos

in

Predlog, ki ureja dativ

en – Prostorsko: znotraj, znotraj, pri, med, s; logično: s pomočjo, s, zaradi; časa: med, medtem

ὑμῖν

jo

Zaimek, dativ, (brez spola), množina, 2. oseba

hymin – ti, tvoj

da

Zaimek, imenovalnik, srednji rod, ednina

Prijetna – kdo, kateri, kaj, to; kdorkoli, nekdo, določen

καί

Prav tako

prislov

kai - in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

in

Predlog, ki ureja dativ

en -Prostorsko: znotraj, znotraj, pri, med, z; logično: s pomočjo, s, zaradi

Χριστῷ

v maziljenem

Samostalnik, dativ, moški, ednina

Kristos – Kristus, Maziljenec, Mesija, grški prevod hebrejskega Mesija

Ἰησοῦ

v Jezusu

Samostalnik, dativ, moški rod, singula

Iēsous - Jezus

6 ὅς

6 kdo

Zaimek, nominativ, moški, ednina

Prijetna - kdo, kaj, kaj, to; kdorkoli, nekdo, določen

in

Predlog, ki ureja dativ

en – Prostorsko: znotraj, znotraj, pri, med, s; logično: s pomočjo, s, zaradi; časa: med, medtem

μορφῇ

v obliki

Samostalnik, dativ, žensko, ednina

morphē – oblika, zunanji videz, oblika

θεοῦ

od Boga

Samostalnik, genitiv, moški, ednina

teos – Bog, se običajno nanaša na enega pravega Boga; v zelo redkih primerih se nanaša na boga ali boginjo

ὑπάρχων

on preživi

Glagol, sedanjik, aktivni, deležnik, imenik, moški, ednina

hyparchō – Resnično biti tam, obstajati, biti prisoten, biti na razpolago, biti v stanju ali okoliščinah, biti v posesti

οὐχ

ne

Delci

ou – ne, ne, sploh ne, nikakor, absolutno ne

ἁρπαγμὸν

napad

Samostalnik, akuzativ, moški, ednina

harpagmo – nasilni odvzem premoženja, rop; nekaj, za kar se lahko uveljavlja ali uveljavlja naslov z oprijemom ali prijemom, nekaj zahtevanega

ἡγήσατο

sam je vladal

Glagol, aorist, srednji, okvirni, tretja oseba, ednina

hēgeomai – biti v vlogi nadzornika, voditi, voditi; vključiti se v intelektualni proces, razmišljati, pretehtati, upoštevati

τὸ

ta

Določevalec, akuzativ, srednji rod, ednina

ho – tisti, ta, tisti, kdo

εἶναι

počutje

Glagol, sedanjost, aktiven, nedokončan

einai – biti, obstajati, biti prisoten

ἴσα

enako

prislov

isos – enako, enako; v dogovoru

θεῷ

Bogu

Samostalnik, dativ, moški, ednina

teos – Bog, se običajno nanaša na enega pravega Boga; v zelo redkih primerih se nanaša na boga ali boginjo

7 ἀλλʼ

7 raje on

Zaimek, tožilnik, moški, ednina, 3. oseba

vse – ampak, namesto, še, razen

ἑαυτὸν

sam

Zaimek, tožilnik, moški, ednina, 3. oseba

heautou – sebe, sebe, sebe, sebe

ἐκένωσεν

je izpraznil

Glagol, aorist, aktiven, indikativen, tretja oseba, ednina

kenoō – izprazniti, prikrajšati; (prej.) biti votel, izpraznjen, brez vrednosti

μορφὴν

obrazec

Samostalnik, akuzativ, žensko, ednina

morphē -forma, zunanji videz, oblika

δούλου

hlapčevskega

Samostalnik, genitiv, moški, ednina

doulos – hlapčevski, hlapčevski, popolnoma nadzorovan, kot fig. razširitev suženjskega sistema

λαβών

je prejel

Glagol, aorist, aktivni, deležnik, nominativ, moški rod, ednina

lambanō - jemati, prejemati; (prej.) biti sprejet, izbran

in

Predlog, ki ureja dativ

en – Prostorsko: znotraj, znotraj, pri, med, s; logično: s pomočjo, s, zaradi; časa: med, medtem

ὁμοιώματι

podobnost

Samostalnik, dativ, srednji rod, ednina

homoiōma - oblika; podobnost, podobnost; podobnost

ἀνθρώπων

moških

Samostalnik, genitiv, moški, množina

anthrōpos - človek, oseba; človeštvo, ljudje; mož, mož

γενόμενος

bil je povzročen

Glagol, aorist, srednji, deležnik, nominativ, moški rod, ednina

ginomai -povzročiti biti (»gen«-erate), tj. (refleksno) postati (nastati), uporabljen z veliko širino (dobesedno, figurativno, intenzivno itd.): — vstati, biti sestavljen, biti (-priti , -pasti, -imati se), biti prinesen (prenesti), (biti) priti (prenesti)

καὶ 

in

Konjunkcija

kai – in; (povezovanje in nadaljevanje) in nato, nato; (kot disjunktiv)

σχήματι

v modi

Samostalnik, dativ, srednji rod, ednina

shema – splošno priznano stanje ali oblika nečesa; funkcionalni vidik nečesa

εὑρεθεὶς

je bil najden

Glagol, aorist, pasiv, deležnik, nominativ, moški, ednina

heuriskō – (delovati) najti, odkriti, srečati; (sred.) pridobiti; (pass.) najti

as

Delci

hōs – kot, to, kako, približno, kdaj; kot

ἄνθρωπος

moški

Samostalnik, imenovalnik, moški, ednina

anthrōpos – človek, oseba; človeštvo, ljudje; moški, mož; uporablja za ljudi v nasprotju z živalmi ali božanstvom

8 ἐταπείνωσεν

8 se je ponižal

Glagol, aorist, aktiven, indikativen, tretja oseba, ednina

tapeinoō – (delovati.) ponižati (se), nižati (se); (prej.) biti ponižan, nizek, v stiski

ἑαυτὸν

sam

Zaimek, tožilnik, moški, ednina, 3. oseba

heautou – sebe, sebe, sebe, sebe

γενόμενος

ko je postal

Glagol, aorist, srednji, deležnik, nominativ, moški rod, ednina

ginomai -biti, postati, zgoditi se; nastati, se roditi

ὑπήκοος

poslušen

Pridevnik, nominativ, moški rod, ednina

hypēkoos – ubogljiv

μέχρι

dokler

Predlog, ki ureja genitiv

mechri -do, do točke

θανάτου

smrt

Samostalnik, genitiv, moški, ednina

tanatos – smrt

δέ

celo

Konjunkcija

de - celo

σταυρός

križa

Samostalnik, genitiv, moški, ednina

stauros – kol ali drog (kot je postavljen pokonci), tj (posebej), palica ali križ (kot orodje za smrtno kazen)

9 διό

9 zato

Konjunkcija

dio – torej zato, iz tega razloga

καί

Prav tako

prislov

kai - in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

ὁ θεός

Bog

Samostalnik, imenovalnik, moški, ednina

teos – Bog, se običajno nanaša na enega pravega Boga; v zelo redkih primerih se nanaša na boga ali boginjo

αὐτὸν

sam

Zaimek, tožilnik, moški, ednina, 3. oseba

Avtomobili – on, ona, to; uporablja se tudi kot inten.p., sam, sama, sama, oni sami; isti

ὑπερύψωσεν

je povzdignil

Glagol, aorist, aktiven, indikativen, tretja oseba, ednina

hiperipsoō – povzdigniti se na najvišje mesto

καί

in

prislov

kai - in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

ἐχαρίσατο

podarjena

Glagol, aorist, srednji, okvirni, tretja oseba, ednina

charizomai – podeliti kot uslugo, torej brezplačno, v prijaznost, pomilostitev ali reševanje

αὐτῷ

njemu

Zaimek, dativ, moški, ednina, tretja oseba

Avtomobili – on, ona, to; uporablja se tudi kot inten.p., sam, sama, sama, oni sami; isti

ὁ ὄνομα

ime

Samostalnik, akuzativ, srednji rod, ednina

onoma -ime; naslov; ugled

τὸ ὑπέρ

onstranstvo

Predlog, ki ureja akuzativ

hiper (pril.) zgoraj, onkraj, več kot; (gen.) za, v imenu, zaradi; namesto

πᾶν

vsak

Pridevnik, akuzativ, srednji, ednina

ne – vsi, kateri koli, vsak, celota

ὄνομα

Ime

Samostalnik, akuzativ, srednji rod, ednina

onoma – ime; naslov; ugled

10 ἵνα

10 da

Konjunkcija

hina – oznaka, ki kaže namen ali rezultat: da bi, da bi, tako da, potem

at

Predlog, ki ureja dativ

en -Prostorsko: znotraj, znotraj, pri, med, z; logično: s pomočjo, s, zaradi

τῷ ὀνόματι

do imena

Samostalnik, dativ, srednji rod, ednina

ho onoma -ime; naslov; ugled

Ἰησοῦ

Jezusa

Samostalnik, genitiv, moški, ednina

Iēsous - Jezus

πᾶν

vsak

Pridevnik, akuzativ, srednji, ednina

ne – vse, vsaka (stvar, ena), celota; nenehno

γονύ

koleno

Samostalnik, imenovalnik, srednji rod, ednina

pokvarjen – koleno

κάμψῃ

bi se priklonil

Glagol, aorist, aktiv, konjunktiv, 3. oseba, ednina

kamptō  – upogniti se, prikloniti (na kolenu)

ἐπουρανίων

nebes

Pridevnik, rodilnik, moški rod, množina

epouranios – nebeški, nebeški; nebeška kraljestva

καί

in

prislov

kai - in

ἐπιγείων

zemlje

Pridevnik, rodilnik, moški rod, množina

epigeios – biti na zemlji, zemeljski

καί

in

prislov

kai - in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

καταχθονίων

pod zemljo

Pridevnik, rodilnik, moški rod, množina

katachthonio – pod zemljo, pod zemljo; to se lahko nanaša na mrtve kot na razred ljudi

11  καί

11  in

prislov

kai - in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

πᾶσα

vsak

Pridevnik, imenik, ženski rod, ednina

se zgodi – vse, vsaka (stvar, ena), celota; nenehno

γλῶσσα

jezik

Samostalnik, imenovalnik, ženski rod, ednina

glōssa – jezik; jezik

ἐξομολογήσηται

bi priznal

Glagol, aorist, srednji, konjunktiv, 3. oseba, ednina

exomologeō – (delovati) privoliti; (sred.) odkrito izpovedati, priznati, pohvaliti

ὅτι

da

Konjunkcija

hoti – to; ker, saj; za

κύριος

gospodar

Samostalnik, imenovalnik, moški, ednina

kyrios – gospodar, gospodar. To je lahko naslov nagovora osebe višjega statusa, gospod, gospod

Jezus

Jezus

Samostalnik, imenovalnik, moški, ednina

Iēsous - Jezus

Χριστός

maziljen

Samostalnik, imenovalnik, moški, ednina

Kristos – Kristus, Maziljenec, Mesija, grški prevod hebrejskega Mesija

εἰς

za

Predlog, ki ureja akuzativ

led – do, proti, v; za. Prostorsko: gibanje proti ali v območje (razširjanje do cilja); logično: označevalec namena ali rezultata

δόξαν

slava

Samostalnik, akuzativ, žensko, ednina

doxa – slava, sijaj, sijaj, iz osnovnega pomena strašne svetlobe; čast, pohvala

θεοῦ

od Boga

Samostalnik, genitiv, moški, ednina

teos – Bog, se običajno nanaša na enega pravega Boga; v zelo redkih primerih se nanaša na boga ali boginjo

πατρός

očeta

Samostalnik, genitiv, moški, ednina

pokrovitelj – oče, moški starš ali prednik; po razširitvi: častni naziv, voditelj, arhetip

Dobesedni in tolmačni prevodi

Spodaj je dobesedna upodobitev Filipljanov 2: 5-11, ki temelji na vmesni tabeli (Interlinear). Zelo se ujema z grškim besednim redom. Prikazan je tudi manj dobesedni interpretativni prevod. Ti prevodi, konstantni z grškim pomenom, ne nakazujejo inkarnacije. Prav tako bi moralo biti očitno, da je vsaka trditev v odlomku popolnoma smiselna glede na kontekst odlomka kot celote.

Filipljanom 2: 5-11 Dobesedni prevod

5 To razmišljanje v tebi

da tudi v maziljenem, v Jezusu,

6 ki v obliki Boga preživi,

ne napad,

sam je vladal

biti enak Bogu,

7 raje se je izpraznil,

oblika služabništva, ki ga je prejel,

podoben moškim je bil ustvarjen,

in v modi

 našli so ga kot moškega.

8 Ponižal se je

poslušen do smrti

celo na križu. 

9 Zato je povzdignil tudi samega Boga

in mu ga podaril

ime onkraj vsakega imena

10 da v imenu Jezusa,

poklonilo bi se vsako koleno,

nebes in zemlje in pod zemljo,

11 in vsak jezik bi se izpovedal

da je Gospod Jezus maziljen

v slavo Boga, Očeta.

Filipljanom 2: 5-11 Tolmačenje

5 To razmišljanje imajo v tebi,

razmišljanje tudi v Mesiji - v Jezusu,

6 ki ima izraz Boga,

ne prisvajanje,

se je zatrdil

biti pooblaščenec Boga,

7 raje se ni spoštoval,

izraz hlapca, ki ga je sprejel,

po človeški podobi je bil narejen,

in po sestavi,

prepoznali so ga kot moškega.

8 Ponižal se je

poslušen do smrti,

celo na križu.

9 Zato je povzdignil tudi sam Bog

in mu ga podaril,

oblast nad vsako oblastjo, 

10 To po Jezusovi avtoriteti,

poklonilo bi se vsako koleno,

neba, zemlje in sveta tisti, pod zemljo,

11 in vsak jezik bi se izpovedal

da Jezus is Gospod Mesija,

hvali Očeta Boga.