Janez 1 Interlinearno
Janez 1 Interlinearno

Janez 1 Interlinearno

Kaj pravi Grk?

Angleški prevodi so običajno prevedeni pristransko v podporo trinitarni teologiji. Za jasnejšo predstavo o tem, kaj grški dejansko pravi, je spodaj podano grško besedilo za Janez 1: 1-4, 14, ki mu sledijo dobesedni in tolmačni prevodi iz grščine. 

Janez 1: 1-4, 14 (NA28)

1 Ν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·

14 Ὶ ὶ λ λ λ λ λ

Interlinearna miza, Janez 1: 1-4, 14

Spodaj je beseda za besedo medvrstna tabela z grškim, angleškim prevodom, razčlenjevanjem in leksikonsko definicijo vsake besede (Jedrnat grško-angleški slovar novega Testament, Barclay Newman, dopolnjeno z BDAG)

Grški

prevod

Razčlenitev

Slovar

1

1 in

Predlog, ki ureja dativ

en - priprava z dat. v, naprej, ob; blizu, mimo, prej; med, znotraj; z, s

ἀρχῇ

na začetku

Samostalnik, dativ, žensko, ednina

arche - začetek, prvi

je

Glagol, nepopolno, aktivno, indikativno, tretja oseba, ednina

ēn - biti, obstajati; zgoditi se, zgoditi se; v živo; se nahajajo v; ostati, ostati; pridi

o

Določevalec, nominativ, moški, ednina

ho - the; to tisto; on, ona, to

λόγος

beseda

Samostalnik, imenovalnik, moški, ednina

Logotipi - nekaj povedanega (npr. Beseda; izrek; sporočilo, pouk; pogovor, pogovor; sklepanje

καί

in

Konjunkcija

kai - in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

o

Določevalec, nominativ, moški, ednina

ho - the; to tisto; on, ona, to

λόγος

beseda

Samostalnik, imenovalnik, moški, ednina

Logotipi - nekaj povedanega (npr. Beseda; izrek; sporočilo, pouk; pogovor, pogovor; sklepanje

je

Glagol, nepopolno, aktivno, indikativno, tretja oseba, ednina

ēn - biti, obstajati; zgoditi se, zgoditi se; v živo; se nahajajo v; ostati, ostati; pridi

πρὸς

proti

Predlog, ki ureja akuzativ

pros - (gen.) Do, za; (dat.) on, at, near, by; (skladno) do, proti; z; Da bi; proti

τὸν

o

Določevalec, akuzativ, moški, ednina

ton - the; to tisto; on, ona, to

θεόν

Dobro

Samostalnik, akuzativ, moški, ednina

Theon - Bog

καί

in

Konjunkcija

kai - in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

θεόν

Dobro

Samostalnik, imenovalnik, moški, ednina

Theon - Bog

je

Glagol, nepopolno, aktivno, indikativno, tretja oseba, ednina

ēn - biti, obstajati; zgoditi se, zgoditi se; v živo; se nahajajo v; ostati, ostati; pridi

o

Določevalec, nominativ, moški, ednina

ho - the; to tisto; on, ona, to

λόγος

beseda

Samostalnik, imenovalnik, moški, ednina

Logotipi - nekaj povedanega (npr. Beseda; izrek; sporočilo, pouk; pogovor, pogovor; sklepanje

2 οὗτος

2 ta

Zaimek, nominativ, moški, ednina

houtos - ta, ta; on, ona, to

je

Glagol, nepopolno, aktivno, indikativno, tretja oseba, ednina

ēn - biti, obstajati; zgoditi se, zgoditi se; v živo; se nahajajo v; ostati, ostati; pridi

in

Predlog, ki ureja dativ

en - priprava z dat. v, naprej, ob; blizu, mimo, prej; med, znotraj; z, s

ἀρχῇ

na začetku

Samostalnik, dativ, žensko, ednina

arche - začetek, prvi

πρὸς

proti

Predlog, ki ureja akuzativ

pros - (gen.) Do, za; (dat.) on, at, near, by; (skladno) do, proti; z; Da bi; proti

τὸν

o

Določevalec, akuzativ, moški, ednina

ton - the; to tisto; on, ona, to

θεόν

Dobro

Samostalnik, akuzativ, moški, ednina

Theon - Bog

3 πάντα

3 vse

Pridevnik, imenovalnik, srednji rod, množina

ne - (1) brez člena vsak, vsak (pl. Vse); vse vrste; vse, polno, absolutno, največje; (2) s celotnim člankom, celim; vse; (3) vsi, vse

διʼ

skozi (s pomočjo)

Predlog, ki ureja genitiv

dan - (1) gen. prek, s pomočjo, s; med, ves čas; skozi, med, povsod; (2) skladno zaradi, zaradi, zaradi; skozi, po (redko); zato iz tega razloga

αὐτοῦ

tega

Zaimek, genitiv, moški, ednina, tretja oseba

Avtomobili - sebe, samega sebe, celo, zelo; pred istim členom; kot tretja oseba pro. on, ona, to

ἐγένετο,

je bilo povzročeno

Glagol, aorist, srednji, okvirni, tretja oseba, ednina

ginomai - povzročiti, da je (»gen« -erate), tj. (refleksivno), da postane (nastane), se uporablja z veliko širino (dobesedno, figurativno, intenzivno itd.):-vstani, sestavi se, bodi (-pridi, -padeti, -imati sebe), biti priveden (opraviti), (biti) prišel (prenesti)

καί

in

Konjunkcija

kai - in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

χωρὶς

narazen

Predlog, ki ureja genitiv

chōris - (1) priprava z gen. brez, razen, brez povezave, poleg, poleg; (2) adv. ločeno, samo po sebi

αὐτοῦ

tega

Zaimek, genitiv, moški, ednina, tretja oseba

Avtomobili - sebe, samega sebe, celo, zelo; pred istim členom; kot tretja oseba pro. on, ona, to

ἐγένετο,

je bilo povzročeno

Glagol, aorist, srednji, okvirni, tretja oseba, ednina

ginomai - povzročiti, da je (»gen« -erate), tj. (refleksivno), da postane (nastane), se uporablja z veliko širino (dobesedno, figurativno, intenzivno itd.):-vstani, sestavi se, bodi (-pridi, -padeti, -imati sebe), biti priveden (opraviti), (biti) prišel (prenesti)

οὐδὲ

ne

prislov

stari - niti, niti in ne

ena

Pridevnik, imenovalnik, srednji rod, ednina

heis - ena; a, an, samski; samo en

da

Določevalec, nominativ, moški, ednina

Prijetna - kdo, kaj, kaj, to

 γέγονεν

 je vzrok za nastanek

Glagol, popoln, aktiven, indikativen, tretja oseba, ednina

ginomai - povzročiti, da je (»gen« -erate), tj. (refleksivno), da postane (nastane), se uporablja z veliko širino (dobesedno, figurativno, intenzivno itd.):-vstani, sestavi se, bodi (-pridi, -padeti, -imati sebe), biti priveden (opraviti), (biti) prišel (prenesti)

4

4 in

Predlog, ki ureja dativ

en - priprava z dat. v, naprej, ob; blizu, mimo, prej; med, znotraj; po, s; v (= είς); do, za (redko); ἐν τῷ z inf. med, medtem ko, kot

αὐτῷ

it

Zaimek, dativ, moški, ednina, tretja oseba

Avtomobili sebe, samega sebe, celo, zelo; pred istim členom; kot tretja oseba pro. on, ona, to

ζωὴ

življenje

Samostalnik, imenovalnik, ženski rod, ednina

zōē življenje

je

Glagol, nepopolno, aktivno, indikativno, tretja oseba, ednina

ēn - biti, obstajati; zgoditi se, zgoditi se; v živo; se nahajajo v; ostati, ostati; pridi

καί

in

Konjunkcija

kai - in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

o

Določitelj, nominativ, žensko, ednino

ho - the; to tisto; on, ona, to

ζωὴ

življenje

Samostalnik, imenovalnik, ženski rod, ednina

zōē - življenje

je

Glagol, nepopolno, aktivno, indikativno, tretja oseba, ednina

ēn - biti, obstajati; zgoditi se, zgoditi se; v živo; se nahajajo v; ostati, ostati; pridi

τὸ

o

Določevalec, imenovalnik, srednji rod, ednina

ho - the; to tisto; on, ona, to

φῶς

light

Samostalnik, imenovalnik, srednji rod, ednina

phōs - svetloba

τῶν

od

Določevalec, genitiv, moški, množina

ho - the; to tisto; on, ona, to

ἀνθρώπων

moških

Samostalnik, genitiv, moški, množina

anthrōpos - človek, oseba; človeštvo, ljudje; mož, mož

   

 

14 καί

14 in

Konjunkcija

kai - in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

o

Določevalec, nominativ, moški, ednina

ho - the; to tisto; on, ona, to

λόγος

beseda

Samostalnik, imenovalnik, moški, ednina

Logotipi - nekaj povedanega (npr. Beseda; izrek; sporočilo, pouk; pogovor, pogovor; sklepanje

uὰρξ

meso

Samostalnik, imenovalnik, ženski rod, ednina

sarks - meso, fizično telo

ἐγένετο

je bilo povzročeno

Glagol, aorist, srednji, okvirni, tretja oseba, ednina

ginomai - povzročiti, da je (»gen« -erate), tj. (refleksivno), da postane (nastane), se uporablja z veliko širino (dobesedno, figurativno, intenzivno itd.):-vstani, sestavi se, bodi (-pridi, -padeti, -imati sebe), biti priveden (opraviti), (biti) prišel (prenesti)

καί

in

Konjunkcija

kai - in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

ἐσκήνωσεν

prebivali

Glagol, aorist, aktiven, indikativen, tretja oseba, ednina

skēnoō - živi, ​​prebivaj

in

Predlog, ki ureja dativ

en - priprava z dat. v, naprej, ob; blizu, mimo, prej; med, znotraj; po, s; v (= είς); do, za (redko)

ἡμῖν

v nas

Zaimek, dativ, (brez spola), množina, 1. oseba

hēmin - mi, mi

καί

in

Konjunkcija

kai - in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

ἐθεασάμεθ α

videli smo

Glagol, aorist, srednji, okvirni, prva oseba, množina

theaomai - glej, poglej; opaziti, opazovati; obisk

τὴν

o

Določitelj, akuzativ, žensko, ednino

ho - the; to tisto; on, ona, to

δόξαν

slava

Samostalnik, akuzativ, žensko, ednina

doxa - slava, sijaj, veličastnost (v gen. Pogosto slavno); moč, kraljestvo; pohvala, čast; ponos

αὐτοῦ,

celo

Zaimek, genitiv, moški, ednina, tretja oseba

Avtomobili - sebe, samega sebe, celo, zelo; pred istim členom; kot tretja oseba pro. on, ona, to

δόξαν

slava

Samostalnik, akuzativ, žensko, ednina

doxa - slava, sijaj, veličastnost (v gen. Pogosto slavno); moč, kraljestvo; pohvala, čast; ponos

as

Delci

hōs - kot, to, kako, približno, kdaj; kot

μονογενοῦς

edinstvenih

Pridevnik, genitiv, moški, ednina

monogenēs - edinstven, edinstven

παρὰ

iz

Predlog, ki ureja genitiv

za - (gen.) Iz; (dat.) s, pred, med, v očeh; (skladno) poleg, ob strani, ob, pri

πατρός,

očeta

Samostalnik, genitiv, moški, ednina

patēr - oče

πλήρης

polno

Pridevnik, genitiv, moški, ednina

plērēs - poln; popolno; polnorasla

χάριτος

milosti

Samostalnik, genitiv, žensko, ednina

karizma - milost, prijaznost, usmiljenje, dobra volja

καί

in

Konjunkcija

kai - in; in potem, potem; pa vendar; tudi celo enako

ἀληθείας

resnice

Samostalnik, genitiv, žensko, ednina

alētheia - resnica, resničnost; resničnost

Dobesedni in tolmačni prevodi

Dobesedni in razlagalni prevodi so navedeni spodaj za 1. Janezovo 1: 1-3. Dobesedni prevod temelji na vmesni tabeli, ki je na voljo na tej strani. 

Janez 1: 1-4, 14, dobesedni prevod

1 Na začetku je bila Beseda,

in Beseda je bila proti Bogu,

in Bog je bil Beseda.

2 To je bilo na začetku proti Bogu.

3 Vse to je povzročilo nastanek

in razen tega ni bil eden.

 Kaj je povzročeno 4 v njem je bilo življenje,

in življenje je bilo luč ljudi

14 In Beseda – meso – je bila povzročena

in je bival v nas,

in videli smo slavo

celo slave kot edinstvene od očeta,

poln milosti in resnice.

Janez 1: 1-4, 14 Tolmačenje

1 Sprva je bil načrt,

in načrt se je nanašal na Boga,

in načrt je bil božanski.

2 Načrt se je sprva nanašal na Boga.

3  Vse stvari so bile narejene po načrtu,

in razen načrta ni bilo narejeno nič.

Kaj je narejeno 4 v načrtu je bilo življenje,

in življenje je bilo luč ljudi ...

14 In načrt je postal meso,

in bival med nami,

in videli smo slavo,

slava edinstvenega od očeta,

poln milosti in resnice.