Jezus, Mesija
Jezus, Mesija

Jezus, Mesija

Jezus Mesija

Ob pravem času je Bog obudil svojega služabnika Jezusa (Ješua), da bi ljudi odvrnil od njihove hudobije (Apd 3), kot je rekel Mojzes: »Gospod, tvoj Bog, ti bo iz tvojega ljudstva povzdignil preroka, kot sem jaz. . Poslušati moraš vse, kar ti reče. In zgodi se, da bo vsaka duša, ki ne posluša tega preroka, iztrebljena iz ljudstva.«(Apd 26-3) On je Božji izvoljen, sin, ki mu Bog zapoveduje, naj poslušamo. (Luka 22:23) Prišel je, da nam odpre oči, da se lahko obrnemo iz teme v svetlobo in od Satanove moči k Bogu, da dobimo odpuščanje grehov in mesto med tistimi, ki so posvečeni z vero vanj. . (Apostolska dela 9:35) Svojim pričam je ukazal, naj pridigajo ljudstvu in pričajo, da je on tisti, ki ga je Bog postavil za sodnika živim in mrtvim. (Apostolska dela 26:18)

Jezus ni storil ničesar sam po sebi, ampak je storil tisto, kar ga je naučil Oče, rekoč: »Ne iščem svoje volje, ampak voljo tistega, ki me je poslal« (Jn 5). Ker je bil človek, ki ga je Oče posvetil in poslal v svet, ni zagrešil nobene bogokletnosti, da bi rekel, da je eno z Očetom. (Janez 30:10–35) In opravil je delo, ki mu ga je dal Oče. (Janez 36:17) Prav tako moramo biti eno z Bogom, popolni v edinosti, tako kot je bil Kristus eno z Očetom in ne od tega sveta. (Janez 4:17-22)

Jezus je ta človek, ki ga je Bog potrdil z mogočnimi deli, čudeži in znamenji, ki jih je Bog storil po njem. (Apostolska dela 2:22) Kajti Bog je Jezusa iz Nazareta mazilil s Svetim Duhom in z močjo in je hodil naokoli ter delal dobro in ozdravljal vse, ki jih je hudič tlačil, kajti Bog je bil z njim. (Apostolska dela 10:38) Usmrtili so ga, a Bog ga je tretji dan obudil in mu dovolil, da se prikaže. (Apostolska dela 2:32) Ker je bil predan po določenem načrtu in vnaprejšnjem Božjem predznanju (Apostolska dela 2:23), je zdaj povišan na Božji desnici (Apostolska dela 2:33), zato ga je Oče postavil tako za Gospoda kot za Kristusa. . (Apostolska dela 2:36) Nebesa so ga sprejela do obdobja obnove vsega, o čemer je Bog govoril po ustih svojih svetih prerokov od antičnih časov. (Apostolska dela 3:21)

To je večno življenje, da spoznamo edinega pravega Boga in Kristusa Jezusa, ki ga je poslal. (Janez 17:3) Sin človekov je bil povzdignjen, da bi imel, kdor veruje vanj, večno življenje. Kajti Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinega sina, da se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubi, ampak da bi imel večno življenje. (Janez 3:14–16) On je pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu razen po njem. (Janez 14:6) In ni drugega imena pod nebesi, danega ljudem, po katerem bi se lahko rešili. (Apostolska dela 4:12) Na Sina človekovega je Bog dal svoj pečat. (Janez 6:27) Zanj vsi preroki pričajo, da vsak, ki veruje vanj, prejme odpuščanje grehov. (Apostolska dela 10:43)

Bog, naš odrešenik, želi, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. Kajti en Bog je in eden je posrednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus, ki je dal samega sebe v odkupnino za vse. (1. Timoteju 2:4–6) Ker posrednik vključuje več kot eno stranko in ker je Bog eden, (Galatom 3:20) Kristus se ni povzdignil, da bi postal veliki duhovnik, ampak ga je imenoval tisti, ki je rekel njemu: "Ti si moj sin, danes sem te rodil." (Hebrejcem 5:5) Kajti vsak veliki duhovnik, izbran izmed ljudi, je določen, da deluje v imenu ljudi v odnosu do Boga, da daruje darove in žrtve za grehe. (Hebrejcem 5:1) Jezus, posrednik nove zaveze, nas je s svojo krvjo osvobodil naših grehov. (Razodetje 1:5)

Kakor živi Oče, tako živi Jezus zaradi Očeta, da bo tisti, ki pride k njemu, živel in vstal zadnji dan. (Janez 6:57) Prihaja ura, ko bodo mrtvi slišali glas Božjega sina in tisti, ki slišijo, bodo živeli. (Janez 5:25) Tako kot Bog oživlja mrtve in kliče v obstoj stvari, ki ne obstajajo, zato je dal tudi sinu, da ima življenje v sebi, da pripelje s seboj tiste, ki so zaspali. (Janez 5:26) Oče je svojemu sinu dal oblast nad vsem mesom, da bi dal večno življenje. (Janez 17:2) In bila mu je dana oblast, da izvršuje sodbo, ker je Sin človekov. (Janez 5:27)

Prvi človek, Adam, je postal živa duša. Zadnji Adam je postal duh, ki daje življenje. (1. Korinčanom 15:45) Greh je vstopil na svet po enem človeku, smrt pa po grehu, tako da se je smrt razširila na vse – tudi na tiste, ki niso grešili po prestopku Adama, ki je bil zgled njega, ki je naj bi prišel. (Rimljanom 5:12–14) Kakor so bili zaradi neposlušnosti enega človeka mnogi postali grešniki, tako bodo s poslušnostjo enega mnogi postali pravični. (Rimljanom 5:19) Ker je po človeku prišla smrt, je po človeku prišlo tudi vstajenje mrtvih. Kajti kakor v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli. (1. Korinčanom 15:21–22) Ob določenem času bodo mrtvi v Kristusu vstali nepreminljivi; smrtniki si bodo oblekli nesmrtnost. (1. Korinčanom 15:53–54) Tako kot smo nosili podobo človeka iz prahu, bomo nosili tudi podobo nebeškega človeka. (1 Korinčanom 15:49)

Nebesa so obstajala že zdavnaj, zemlja pa je nastala po Božji besedi. (2. Petrovo 3:5) Od ustanovitve sveta je bil razum pri Očetu in vse je nastalo po njem. (Janez 1:1–3) V polnosti časa se je po Božji Besedi razodelo življenje in to življenje je bilo luč človeka. (Janez 1:4) Po večnem namenu, ki ga je Bog uresničil v Kristusu Jezusu, našem Gospodu, oznanjamo načrt skrivnosti, ki je bila vekomaj skrita v Bogu, ki je vse ustvaril, kot načrt za polnost časa, da združi vse stvari. samemu sebi. (Efežanom 1:9–10) Po božanski Besedi sta nebesa in zemlja, ki zdaj obstajata, shranjena za ogenj in se hranita do dneva sodbe in uničenja brezbožnikov. Gospod je potrpežljiv, da izpolni svojo obljubo, ne želi, da bi kdo umrl, ampak da bi se vsi pokesali. (2 Petrovo 3:7-9)

Jezusovo pričevanje je duh prerokbe. (Razodetje 19:10) Kdor je imenovan zvest in resničen, bo v pravičnosti sodil in vojskoval. (Razodetje 19:11) Ime, s katerim se imenuje, je Božja beseda in nebeške vojske mu bodo sledile. Iz njegovih ust bo prišel oster meč, s katerim bo udaril narode, in vladal jim bo. Teptal bo stiskalnico jeze Boga Vsemogočnega. (Razodetje 19:13–15) Kralj mora, dokler ne položi vseh svojih sovražnikov pod svoje noge; vključno s samo smrtjo. (1. Korinčanom 15:25–26) Nato pride konec, ko izroči kraljestvo Bogu Očetu, potem ko je uničil vsako pravilo in vsako oblast in moč. (1. Korinčanom 15:24) Končno, ko mu bo vse podrejeno, mu bo podvržen tudi Sin sam, ki mu je vse podredil, da bi bil Bog vse v vsem. (1. Korinčanom 15:28) Prišel bo Gospodov dan in takrat bodo nebesa z ropotom prešla, nebeška telesa pa bodo zgorela in razpadla. (2. Petrovo 3:10) Toda po njegovi obljubi čakamo na nova nebesa in novo zemljo, v kateri prebiva pravičnost. (2 Petrovo 3:13)

Jezus je prvorojenec nad vsem stvarstvom. (Kološanom 1:15) Očetu je v veselje, da po njem vse spravi s seboj. (Kološanom 1:19–20) Zdaj obstajamo po Kristusu Jezusu. (1. Korinčanom 8:6) Kajti Bog mu je vse podredil pod noge. (1. Korinčanom 15:27) On je začetek, prvorojenec od mrtvih, tako da bo sam prišel na prvo mesto v vsem. (Kološanom 1:18) Umrl je in glej, živ je večno in ima ključe smrti in hada. (Razodetje 1:17–18) Lev iz Judovega plemena, Davidov koren, je zmagal. (Razodetje 5:5) Njemu, ki nas je naredil za kraljestvo, duhovnike svojega Boga in Očeta, slava in oblast na veke. (Razodetje 1:6) Blagor kralju, ki prihaja v imenu Gospodovem! (Luka 19:38)

En Bog je, Oče, iz katerega je vse in za katerega obstajamo, in en je Gospod, Jezus Kristus, po katerem obstajamo. (1. Korinčanom 8:6) Oče ljubi sina in mu je vse dal v roke. (Janez 3:35) Kdor veruje v sina, ima večno življenje; kdor ne uboga sina, ne bo videl življenja, toda jeza božja ostane na njem. (Janez 3:36) Tudi zdaj je sekira položena na korenine dreves. Vsako drevo torej, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. (Luka 3:9) Da bi se rešili te obsojene dobe in prejeli obljubo Svetega Duha, se moramo pokesati in biti krščeni v imenu Jezusa Kristusa za odpuščanje naših grehov. (Apostolska dela 2:38) On je tisti, ki krsti s Svetim Duhom in z ognjem. (Luka 3:16) Po njem imamo posvojitev (Galačanom 4:4-5) in dediščino v prihajajočem kraljestvu našega Gospoda in njegovega Kristusa, zato oznanjamo: »Čas se je izpolnil in Božje kraljestvo je blizu, spreobrnite se in verujte evangeliju. (Marko 1:15)