Jezus je vzor za nas
Jezus je vzor za nas

Jezus je vzor za nas

Jezus je vzor za tiste, ki sledijo za njim. Mnogi opisi Jezusa veljajo tudi za tiste, ki so v Kristusu. Številne izjave v zvezi z Jezusom se nanašajo tudi na njegove privržence.