Dar Svetega Duha
Dar Svetega Duha

Dar Svetega Duha

Služba Janeza Krstnika in Jezusa

Janez Krstnik je zanikal, da bi bil Kristus, vendar je rekel, da bo tisti, ki pride za njim, krstil s Svetim Duhom in ognjem. (Luka 3:15–16) Ko je Janez krstil Jezusa in je molil, so se nebesa odprla in Sveti Duh se je spustil nanj v telesni obliki. (Luka 3:21–22) Janez je pričal, da je na Kristusu videl Duha, ki se je spustil in ostal. (Janez 1:32) To je bil dokaz, da je bil Jezus tisti, ki krsti s Svetim Duhom in da je Božji Sin. (Janez 1:34) Ko je Jezus prejel Svetega Duha, je začel svojo službo, ko je bil star približno 30 let. (Luka 3:23) Razglasil je: »Gospodov Duh je nad menoj, ker me je mazilil, da oznanjam dobro novico ubogim. Poslal me je, da ujetnikom oznanim svobodo in slepim povrne vid, da osvobodim zatirane, da oznanim leto Gospodove naklonjenosti. (Luka 4:18–19) Po krstu, ki ga je oznanil Janez, je Bog Jezusa iz Nazareta mazilil s Svetim Duhom in z močjo ter je šel naokrog in delal dobro in ozdravljal vse, ki jih je hudič zatiral, kajti Bog je bil z njim. (Apostolska dela 10:37–38)

Krščeni bomo z njegovim krstom

Jezus je rekel: »Kelih, ki ga jaz pijem, boš pil, in s krstom, s katerim sem krščen, boš krščen. (Marko 10:39–40) Prav tako je rekel: »Kdor veruje vame, bo tudi opravljal dela, ki jih opravljam jaz; in večja dela od teh bo storil, ker grem k Očetu. (Janez 14:12) Če tisti, ki so hudobni, znajo dati dobre darove svojim otrokom, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo! (Luka 11:13) Jezus je zavpil: »Če je kdo žejen, naj pride k meni in pije. (Janez 7:37) Kdor veruje vame, kot pravi Sveto pismo: 'Iz njegovega srca bodo tekle reke žive vode.'« (Janez 7:38) To je rekel o Duhu, tisti, ki verujejo vanj. prejeli, kajti Duh še ni bil dan, ker Jezus še ni bil poveličan. (Janez 7:39) Rekel je: »Če me ljubite, boste izpolnjevali moje zapovedi. In prosil bom Očeta in on vam bo dal drugega Pomočnika, da bo z vami za vedno, in sicer Duha resnice, ki ga svet ne more sprejeti. (Janez 14:15–16) Pomočnik je Sveti Duh, ki ga oče pošilja v imenu Jezusa. (Janez 14:26) Rekel je, da je njegovim učencem v prid, da odide, kajti če ne bi odšel, pomočnik ne bi prišel k njim. (Janez 16:7)

Počakaj, dokler ne dobiš moči od zgoraj

Ko je bil Jezus vstal od mrtvih in se prikazal apostolom, ki jih je izbral, jim je rekel, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, ampak naj čakajo na Očetovo obljubo, ki ste jo »od mene slišali: Janez je krstil z vodo, toda čez nekaj dni boš krščen s Svetim Duhom.” (Apostolska dela 1:2–5) Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi skupaj na enem mestu – in nenadoma je iz nebes zaslišal zvok, kot močan hiter veter, in je napolnil vso hišo, kjer so sedeli. (Apostolska dela 2:1-2) Prikazali so se jim kot ognjeni razdeljeni jeziki in so počivali na vsakem od njih – in vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli govoriti v drugih jezikih, kot jim je Duh dal izgovarjati. (Apostolska dela 2:3–4) Tako Judje kot prozeliti so jih slišali, ko so v naših jezikih pripovedovali mogočna božja dela. (Apostolska dela 2:11) In vsi so bili začudeni in zbegani ter so si govorili: »Kaj to pomeni?« – Drugi pa so se posmehljivo rekli: »Napolnjeni so z novim vinom.« (Apostolska dela 2:12-13)

Petrovo oznanjevanje na binkošti

Peter, ki je stal z enajstimi, je povzdignil glas in jih nagovoril z besedami: »Ti ljudje niso pijani, kot mislite, saj je šele tretja ura dneva – ampak to je bilo izrečeno po preroku Joelu. (Apostolska dela 2:15-16) »In v zadnjih dneh se bo zgodilo, govori Bog, da bom izlil svojega Duha na vsako meso in vaši sinovi in ​​vaše hčere bodo prerokovali in vaši mladeniči bodo videli videnja, in tvoji starci bodo sanjali sanje; tudi na svoje hlapce in služabnice v tistih dneh bom izlil svojega Duha, in bodo prerokovali.« (Apd 2–17) Peter je tudi rekel: »Tega Jezusa je Bog obudil in od tega smo vsi mi vsi. priče – ker je bil torej povišan na Božji desnici in je od Očeta prejel obljubo Svetega Duha, je izlil to, kar sami vidite in slišite.” (Apostolska dela 18:2–32) In: »Naj torej vsa Izraelova hiša zagotovo ve, da ga je Bog naredil tako za Gospoda kot za Kristusa, tega Jezusa, ki ste ga križali. (Apostolska dela 33:2) Ko so to slišali, so se prisekali in so Petru in ostalim apostolom rekli: »Bratje, kaj naj storimo?« (Apostolska dela 36:2) Peter jim je rekel: »Pokesajte se in naj bo vsak izmed vas krščen v imenu Jezusa Kristusa v odpuščanje svojih grehov, in prejeli boste dar Svetega Duha – kajti obljuba je za vas in za vaše otroke in za vse, ki so daleč, za vse, ki jih Gospod, naš Bog, pokliče k sebi. (Apostolska dela 37:2–38) Tisti, ki so prejeli njegovo besedo, so bili krščeni in so se posvetili nauku in druženju apostolov, lomljenju kruha in molitvam – in strah je obšel vsako dušo, in veliko čudežev in znamenj je bilo poteka po apostolih. (Apostolska dela 39:2–41)

Oznanjevanje Kristusa v drznosti Svetega Duha

Ko je Peter nadaljeval, je pridigal: »Kar je Bog napovedal po ustih vseh prerokov, da bo njegov Kristus trpel, je tako izpolnil – Pokesajte se torej in obrnite se, da bodo vaši grehi izbrisani, da pridejo časi osvežitve iz Gospodove navzočnosti." (Apostolska dela 3:18–20) Ko so apostoli nadaljevali službovanje in so se soočili z nasprotovanjem, so molili za pogum, rekoč: »Gospod, poglej na njihove grožnje in daj svojim služabnikom, da bodo še naprej govorili tvojo besedo z vso drznostjo, medtem ko ti iztegneš svojo roko za ozdravitev in znamenja in čudeži se izvajajo v imenu tvojega svetega služabnika Jezusa. (Apostolska dela 4:29–30) In ko so molili, se je kraj, kjer so bili zbrani, pretresel in vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in so še naprej drzno govorili Božjo besedo. (Apostolska dela 4:31) Ob dodatnem nasprotovanju so Peter in apostoli rekli: »Boga moramo ubogati bolj kot ljudi – Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga ubili tako, da ste ga obesili na drevo – Bog ga je povzdignil na njegovi desnici kot Vodja in Odrešenik, da Izraelu da kesanje in odpuščanje grehov – in mi smo priče tega, in tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal tistim, ki ga poslušajo. (Apostolska dela 5:29–32)

Spreobrnitev Samarijanov 

Ko je Filip v mestu Samarija oznanjal dobro novico o Božjem kraljestvu in imenu Jezusa Kristusa ter jim oznanil Kristusa, so bili krščeni, tako moški kot ženske. (Apostolska dela 8:12) Apostoli v Jeruzalemu so slišali, da je Samarija prejela Božjo besedo, in k njim so poslali Petra in Janeza (Apostolska dela 8:14), ki sta prišla dol in molila zanje, da bi prejeli Svetega Duha (Apd. 8), saj še ni padlo na nobenega od njih, ampak so bili samo krščeni v imenu Gospoda Jezusa. (Apostolska dela 15:8) Nato so nanje položili roke in prejeli so Svetega Duha. (Apostolska dela 16:8)

Pogani prejmejo Svetega Duha

Ko je bil Peter poklican oznanjati evangelij poganom, je Sveti Duh padel na vse, ki so slišali besedo, in verniki med obrezanimi, ki so prišli s Petrom, so bili začudeni, ker se je dar Svetega Duha izlil tudi na Pogani – saj so jih slišali govoriti v jezikih in hvaliti Boga. (Dejanja 10:44–46) Peter je izjavil: »Ali lahko kdo zadrži vodo za krst teh ljudi, ki so prejeli Svetega Duha tako kot mi? – in jim je ukazal, naj se krstijo v imenu Jezusa Kristusa. (Apostolska dela 10:47–48) Ko je vernikom v Jeruzalemu pripovedoval, kaj se je zgodilo, je rekel: »Ko sem začel govoriti, je Sveti Duh padel nanje tako kot na nas na začetku. In spomnil sem se Gospodove besede, kako je rekel: 'Janez je krščen z vodo, vi pa boste krščeni s Svetim Duhom.' – Če jim je potem Bog dal enak dar, kot ga je dal nam, ko smo verovali v Gospoda Jezusa Kristusa, kdo sem jaz, da bi lahko stal Bogu na poti?« (Apostolska dela 11:15–17) Ko so to slišali, so utihnili in slavili Boga, rekoč: »Tedaj je tudi poganom Bog podelil kesanje, ki vodi v življenje. (Apostolska dela 11:18) Kasneje je Peter na jeruzalemskem koncilu izjavil: »Bog, ki pozna srce, je pričeval zanje, tako da jim je dal Svetega Duha, kakor je storil nam, in ni naredil razlike med nami in njimi, ko so z vero očistili svoja srca." (Apostolska dela 15:8–9) Ko je trdil, da od poganskih kristjanov ne bi smeli pričakovati, da bodo sledili Mojzesovi postavi, je Peter rekel: »Zakaj spravljate Boga v preizkušnjo tako, da nataknete jarem na vrat učencev, ki ne naši očetje ne mi nismo zmogli? Verjamemo pa, da bomo rešeni po milosti Gospoda Jezusa, tako kot bodo oni.” (Apostolska dela 15:10-11)

Pogani sprejemajo Svetega Duha s Pavlovo službo

Ko je Pavel oznanjal evangelij, je našel nekaj Janezovih učencev in jim rekel: »Ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste verovali? Njihov odgovor je bil, da sploh niso slišali, da obstaja Sveti Duh in da so bili krščeni v Janezov krst. (Apostolska dela 19:1–3) Pavel je rekel: »Janez je krstil s krstom kesanja in ljudem rekel, naj verjamejo v tistega, ki bo prišel za njim, to je Jezusa. (Apostolska dela 19:4) Ko so to slišali, so se krstili v imenu Gospoda Jezusa in ko je Pavel nanje položil roke, je Sveti Duh prišel nadnje in začeli so govoriti v jezikih in prerokovati. (Apostolska dela 19:5-6)

Moč vstajenja Svetega Duha

Vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, smo bili krščeni v njegovo smrt. (Rimljanom 6:3) Zato smo bili z njim pokopani s krstom v smrt, da bi, kakor je bil Kristus vstal od mrtvih v Očetovi slavi, tudi mi hodili v novem življenju. (Rimljanom 6:4) Oprati si bil, bil si posvečen, opravičen si bil v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in po Duhu našega Boga. (1. Korinčanom 6:11) Božja ljubezen se je vlila v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. (Rimljanom 5:5) Duh nam pomaga v naši šibkosti – saj ne vemo, za kaj bi molili, kot bi morali, toda Duh posreduje za nas s preglobokimi vzdihi za besede – ki preiskuje srca, saj vemo, kaj mislijo Duha, ker Duh posreduje za svetnike po Božji volji. (Rimljanom 8:26-27)

Z močjo Svetega Duha obilujemo upanje

Bog upanja vernike navdaja z veseljem in mirom, tako da z močjo Svetega Duha obilujejo upanje. (Rimljanom 15:13) Kdo pozna človekove misli razen duha te osebe, ki je v njem? – Tako tudi nihče ne razume božjih misli razen Božjega Duha. (1. Korinčanom 2:11) Zdaj pa nismo prejeli duha sveta, ampak Duha, ki je od Boga, da bi razumeli, kar nam je Bog zastonj dal. (1. Korinčanom 2:12) Pričevanje vernikov je kot Kristusovo pismo, napisano ne s črnilom, ampak z Duhom živega Boga. (2. Korinčanom 3:3) Takšno je zaupanje, ki ga imamo po Kristusu do Boga – ne zato, da bi sami po sebi zadostovali, da bi trdili, da karkoli prihaja od nas, ampak je naša zadostnost od Boga, ki nas je naredil dovolj, da smo služabniki novo zavezo, ne črke, ampak Duha. Kajti črka ubija, Duh pa oživlja. (2. Korinčanom 3:4–6) Kdor vam daje Duha in dela čudeže med nami, tega ne dela z deli postave, ampak s poslušanjem z vero – tako kot je Abraham »veroval v Boga in mu je to štelo kot pravičnost." (Galačanom 3:5–6) Kristus nas je odrešil prekletstva postave tako, da je za nas postal prekletstvo – kajti pisano je: »Preklet vsak, ki je obešen na drevesu« – tako da je v Kristusu Jezusu blagoslov Abrahamov bi lahko prišli k poganom, da bi po veri prejeli obljubljenega Duha. (Galatom 3:13–14) Kristus je storil, da je pogane spravil k poslušnosti, z močjo znamenj in čudežev – z močjo Božjega Duha. (Rimljanom 15:18–19)

Morate se znova roditi kot Božji otrok

Jezus je rekel: »Resnično, resnično, povem vam, če se kdo ne rodi na novo, ne more videti Božjega kraljestva – če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje kraljestvo. (Janez 3:3–5) Kar je rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz Duha, je duh. (Janez 3:6) Ne čudite se, da sem vam rekel: 'Na novo se moraš roditi.' (Janez 3:7) Veter piha, kamor hoče, in slišiš njegov zvok, a ne veš, od kod prihaja in kam gre. Tako je z vsemi, ki so rojeni iz Duha." (Janez 3:8) Prav tako je rekel: »Prihaja ura in je zdaj tu, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici, kajti Oče išče takšne ljudi, da bi ga častili. (Janez 4:23) Bog je duh in tisti, ki ga častijo, morajo častiti v duhu in resnici. (Janez 4:24) Če živite po mesu, boste umrli, če pa po Duhu usmrtite dejanja telesa, boste živeli. (Rimljanom 8:13) Kajti vsi, ki jih vodi Božji Duh, so Božji sinovi. (Rimljanom 8:14)

Duh je življenje - naše posvojitev kot sinova

Niste v mesu, ampak v Duhu, če v resnici prebiva Božji Duh – Kdor nima Kristusovega Duha, ne pripada njemu. (Rimljanom 8:9) Če pa je Kristus v vas, čeprav je telo mrtvo zaradi greha, je Duh življenje zaradi pravičnosti. (Rimljanom 8:10) Če Duh njega, ki je obudil Jezusa od mrtvih, prebiva v vas, bo tisti, ki je obudil Kristusa Jezusa od mrtvih, oživil tudi vaša smrtna telesa po svojem Duhu, ki prebiva v vas. (Rimljanom 8:11) Ni duh suženjstva, da bi zapadel nazaj v strah, ampak Duh posinovljenja, po katerem kličemo: »Abba! Oče!" (Rimljanom 8:15) Duh pričuje z našim duhom, da smo Božji otroci, in če otroci, potem dediči – Božji dediči in sodediči s Kristusom, pod pogojem, da z njim trpimo, da bi bili lahko tudi poveličani z njega. (Rimljanom 8:16–17) Trpljenje tega časa ni vredno primerjati s slavo, ki se bo razodela – kajti stvarstvo z nestrpnim hrepenenjem čaka na razodetje Božjih sinov. (Rimljanom 8:18–19) Tisti, ki imajo prvine Duha, v sebi vzdihujejo in nestrpno čakajo na posinovitev, odrešitev telesa. (Rimljanom 8:23)

Temeljne resnice

Izhodišče Kristusove besede vključuje temelj kesanja od mrtvih del in vere v Boga ter nauka o krstu in o polaganju rok ter o vstajenju od mrtvih in o večni sodbi za tiste. ki so šli dol v krst in okusili dar, ki je iz nebes, in prejeli Svetega Duha ter okusili dobro Božjo besedo in moč prihodnjega veka. (Hebrejcem 6:1-5 Lamsa) V Jezusu smo obrezani z obrezovanjem brez rok, tako, da smo odstranili meseno telo, s Kristusovim obrezovanjem, ko smo bili z njim pokopani v krstu, v katerem smo tudi vstali. z njim po veri v mogočno delovanje Boga, ki ga je obudil od mrtvih. (Kološanom 2:11–12) Pokesajte se in bodite krščeni v imenu Jezusa Kristusa za odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha – kajti obljuba je za vas in za vaše otroke in za vse, ki so daleč, vsi, ki jih Gospod, naš Bog, pokliče k sebi. (Apostolska dela 2:38-39)

Govoriti v jezikih in moliti v Duhu

Zasledujte ljubezen in si močno zaželite duhovnih darov. (1. Korinčanom 14:1) Kdor govori v jeziku, ne govori ljudem, ampak Bogu; kajti nihče ga ne razume, on pa pripoveduje skrivnosti v Duhu. (1. Korinčanom 14:2) Zaželeno je, da vsi govorimo v jezikih, saj se tisti, ki govorijo v jeziku, krepijo. (1. Korinčanom 14:4) Ko moli v jeziku, moli duh, um pa je brez sadov. (1. Korinčanom 14:14) Kaj naj storim? Molil bom s svojim duhom, vendar bom molil tudi s svojim umom; Pel bom z duhom, pel pa bom tudi s svojim umom. (1. Korinčanom 14:15) Pavel se je zahvalil Bogu, da je govoril v jezikih več kot drugi. (1. Korinčanom 14:18) Ne prepovedujte govorjenja v jezikih. (1 Korinčanom 14:39)

Prerokovanje v duhu

Močno bi si morali želeti duhovnih darov, zlasti da bi lahko prerokovali. (1. Korinčanom 14:1) Tisti, ki prerokuje, govori ljudem za njihovo krepitev, spodbudo in tolažbo. (1. Korinčanom 14:3) Kdor prerokuje, gradi cerkev, saj je tisti, ki prerokuje, večji od tistega, ki govori v jezikih. (1. Korinčanom 14:5) V cerkvi je bolje govoriti na razumljiv način, da bi poučevali druge, kot pa veliko besed v jeziku. (1. Korinčanom 14:19) Če se torej zbere vsa cerkev in vsi govorijo v jezikih ter vstopijo tujci ali neverniki, ali ne bodo rekli, da ste znoreli? (1. Korinčanom 14:23) Če pa vsi prerokujejo in vstopi nevernik ali tujec, ga vsi obsodijo, vsi ga pozovejo na odgovornost, razkrijejo se skrivnosti njegovega srca in tako pade na obraz, bo častil Boga in oznanjal, da je Bog res med vami. (1 Korinčanom 14:24–25)

Darila Duha

Zdaj obstajajo različni darovi, a isti Duh; in obstajajo različne službe, a isti Gospod; in obstajajo različne dejavnosti, vendar je isti Bog tisti, ki jih opolnomoči v vseh. (1. Korinčanom 12:4–6) Vsakemu verniku je dana manifestacija Duha v skupno dobro. (1. Korinčanom 12:7) Po Duhu so podani različni darovi, vključno z izrekanjem modrosti, izrekom znanja, vere, darovi zdravljenja, delanjem čudežev, prerokbami, zmožnostjo razlikovanja med duhovi, različnimi vrstami jezikov in tolmačenje jezikov. (1. Korinčanom 12:8–10) Vse to je pooblaščen z enim in istim Duhom, ki vsakemu verniku posebej razdeli, kakor želi. (1. Korinčanom 12:11) Kajti tako kot je telo eno in ima veliko udov in so vsi telesni udi, čeprav jih je veliko, eno telo, tako je s Kristusom. (1. Korinčanom 12:12) Kajti v enem Duhu so verniki krščeni v eno telo – Judje ali Grki, sužnji ali svobodni – in se napijejo enega Duha. (1. Korinčanom 12:13) Ne ugasnite Duha in ne zaničujte prerokb, ampak preizkušajte vse – trdno se držite dobrega. (1. Tesaloničanom 5:19–21)

Delovanje v Svetem Duhu

V Kristusu moramo biti napolnjeni z Bogom, ki prejme njegov sveti dih. (Galatom 3:14) Po Duhu, ki je deponiran v nas, postanemo templji živega Boga. (1. Korinčanom 3:16) Novo življenje Duha nas očisti in prisili v vso pravičnost. (Rimljanom 8:10) Bog po Kristusu izlije v nas živo vodo Duha, ki napolni naša srca z ljubeznijo in nam da izjemen mir z neizrekljivim veseljem. (Rimljanom 5:5) Ne smemo služiti pod starim pisanim kodeksom, ampak v novem življenju Duha. (Rimljanom 7:6) Prav tako ne bomo učili zgovornih besed modrosti brez Duha, da se Kristusov križ ne zmanjša. (1. Korinčanom 1:17) Če bo potrebno, bomo čakali, da nam bo dana moč od zgoraj. (Luka 11:13) Sveti Duh bo naša gonilna sila, ki nas bo preoblikoval, posredoval in opolnomočil v skladu z Božjo voljo. (2. Korinčanom 3:18) Služba čudežne ozdravitve osvoboditve iz demonskih utrdb se izvaja v moči Duha. (Apostolska dela 10:38) Prerokba ne izhaja iz človekove volje, ampak ko nekdo govori od Boga, saj Sveti Duh zagotavlja božansko pomaljenje in ga pelje s seboj. (2. Petrovo 1:21) Znamenja in čudeži se razodevajo z močjo Duha. (Rimljanom 15:19) Našo drznost in navdih je treba oživiti s tem Božjim dihanjem. (Apostolska dela 4:31) Medtem ko je resnica Božje besede naša trdna hrana, je Božji Duh naša pijača. (Efežanom 5:18)

Ključne svetopisemske reference

Luka 3: 15-16 (ESV) 

Ko so ljudje pričakovali in so se vsi v srcu spraševali o Janezu, ali je morda on Kristus, jim je Janez odgovoril vsem in rekel: »Krstim vas z vodo, toda tisti, ki je močnejši od mene, prihaja katerih sandalov nisem vreden odvezati. Krstil vas bo s Svetim Duhom in ognjem.

Luka 3: 21-23 (ESV)

Ko so bili krščeni vsi ljudje in ko je bil tudi Jezus krščen in je molil, so se nebesa odprla in Sveti Duh se je spustil nanj v telesni podobi, kot golob; in iz nebes je prišel glas: »Ti si moj ljubljeni Sin; s teboj sem zelo zadovoljen. Jezus, ko je začel svojo službo, je bil star približno trideset let.

Luka 4: 18-19 (ESV) 

 »Gospodov duh je na meni, ker me je maziljel za oznanjevanje dobre novice ubogim. Poslal me je, da ujetnikom razglasim svobodo, slepim pa povrnem vid, da pustim na prostosti zatirane, da oznanim leto Gospodove milosti. "

Luka 11:13 (ESV)

Če torej vi, ki ste zli, znate dobro dajati svojim otrokom, koliko več bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo! «

Marko 10: 37-40 (ESV)

Rekli so mu: »Daj nam, da sedimo, enega na desni strani in enega na levi, v tvojo slavo.« Jezus jim je rekel: »Ne veste, kaj sprašujete. Ali lahko piješ skodelico, ki jo pijem, ali se krstiš s krstom, s katerim sem krščen? " Rekli so mu: "Zmožni smo." Jezus jim je rekel: »Skodelico, ki jo pijem, boste pili, in s krstom, s katerim sem krščen, boste krščeni, ampak sedeti na moji desni ali na moji levi strani ni moja odobritev, ampak je za tiste, za katere je bilo pripravljeno. "

Janez 1: 29-34 (ESV) 

Naslednji dan je zagledal Jezusa, ki je prihajal k njemu, in rekel: »Glej, Božje Jagnje, ki jemlje grehe sveta! To je on, za katerega sem rekel: 'Za mano pride moški, ki se uvršča pred mano, ker je bil pred mano.' Sam ga nisem poznal, toda v ta namen sem prišel krstiti z vodo, da bi se lahko razodel Izraelu. " In Janez je pričal: »Videl sem Duha, ki je prišel iz nebes kot golob, in ostal je na njem. Sam ga nisem poznal, toda tisti, ki me je poslal krstiti z vodo, mi je rekel: 'Kdor vidiš, kako se Duh spušča in ostane, je tisti, ki krsti s Svetim Duhom.' Videl sem in pričal sem, da je to Božji Sin. "

Janez 3: 3-8 (ESV)

Jezus mu je odgovoril: »Resnično, resnično, povem ti, razen če se kdo ponovno rodi, ne more videti Božjega kraljestva. " Nikodem mu je rekel: »Kako se lahko človek rodi, ko je star? Ali lahko drugič vstopi v materino maternico in se rodi? " Jezus je odgovoril: »Resnično, resnično, povem ti, če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more vstopiti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz Duha, je duh. Ne čudite se, da sem vam rekel: 'Moraš se znova roditi.' Veter piha, kjer želi, in slišite njegov zvok, vendar ne veste, od kod prihaja in kam gre. Tako je z vsemi, ki so rojeni iz Duha."

Janez 7: 37-39 (ESV)

Zadnji dan praznika, veliki dan, je Jezus vstal in zaklical: »Če je kdo žejen, naj pride k meni in pije. Kdor verjame vame, kot pravi Sveto pismo,Iz njegovega srca bodo tekle reke žive vode. "" To je rekel o Duhu, ki naj bi ga prejeli tisti, ki so verjeli vanj, saj Duh še ni bil dan, ker Jezus še ni bil proslavljen.

Janez 14:12 (ESV) 

 »Resnično, resnično, povem vam, kdor koli verjame vame delal bom tudi jaz; in večja dela od teh bo storil, ker grem k Očetu.

Janez 14: 15-17 (ESV)

"Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Prosil bom Očeta in dal vam bo drugega pomočnika, ki bo za vedno z vami, tudi Duha resnice, ki ga svet ne more sprejeti, ker ga niti ne vidi niti ga ne pozna. Poznate ga, saj prebiva z vami in bo v vas.

Janez 14: 25-26 (ESV)

»Te stvari sem vam govoril, ko sem še z vami. Toda Pomočnik, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, naučil vas bo vsega in vas spomnil na vse, kar sem vam povedal. 

Janez 16:7 (ESV)

Kljub temu vam povem resnico: v vašo korist grem, ker odhajam, ker pomočnik ne bo prišel k vam. Če pa grem, ga pošljem k vam

Dejanja 1: 4-5 (ESV)

In ko je bil pri njih, jim je ukazal, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, ampak čakati na Očetovo obljubo, kar, je rekel, »slišali ste od mene; kajti Janez je krstil z vodo, vendar boste kmalu krščeni s Svetim Duhom. "

Dejanja 2: 1-4,12-13 (ESV)

Ko je prišel dan binkošti, so bili vsi skupaj na enem mestu. In nenadoma je iz nebes prišel zvok, kot je močan hiter veter, in napolnil je vso hišo, kjer so sedeli. In razdeljeni jeziki kot ogenj so se jim prikazali in počivali na vsakem od njih. In vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v drugih jezikih, ko jim je Duh izrekel... In vsi so bili začudeni in zmedeni, ki so si rekli: "Kaj to pomeni?" Drugi pa so se posmehovali: "Napolnjeni so z novim vinom."

Dejanja 2: 16-21 (ESV)

Toda to je bilo izrečeno po preroku Joelu:
""In v zadnjih dneh bo, pravi Bog,
da bom izlil svojega Duha na vse meso,
in vaši sinovi in ​​vaše hčere bodo prerokovali,
in tvoji mladeniči bodo videli videnja,
in tvoji starci bodo sanjali sanje;
celo na mojih služabnikih in služabnicah
v teh dneh bom izlil svojega Duha in oni bodo prerokovali.
In v zgornjih nebesih bom pokazal čudeže
in znaki na zemlji spodaj,
kri, ogenj in hlapi dima;
sonce se bo spremenilo v temo
in luna do krvi,
preden pride Gospodov dan, velik in veličasten dan.
In zgodilo se bo, da bo rešen vsak, ki kliče Gospodovo ime. '

Dejanja 2: 36-42 (ESV)

Naj torej vsa Izraelova hiša to zagotovo ve Bog ga je naredil za Gospoda in Kristusa, tega Jezusa, ki ste ga križali. " Ko so to slišali, so bili pri srcu in so rekli Petru in ostalim apostolom: "Bratje, kaj naj storimo?" In Peter jim je rekel: »Pokajte se in se vsak izmed vas krstite v imenu Jezusa Kristusa za odpuščanje vaših grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Kajti obljuba je za vas, za vaše otroke in za vse, ki so daleč, vse, ki jih k sebi kliče Gospod, naš Bog. " In z mnogimi drugimi besedami je pričal in jih še naprej opominjal, rekoč: »Rešite se te krive generacije. Tisti, ki so prejeli njegovo besedo, so se krstili, in dodali so tisti dan okoli tri tisoč duš. In posvetili so se apostolov nauk in druženje, do lomljenja kruha in molitev.

Apostolska dela 4:31 (ESV)

In ko so molili, se je pretresel kraj, kjer so bili zbrani, in vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in so še naprej drzno govorili Božjo besedo.

Dejanja 5: 29-32 (ESV)

Toda Peter in apostoli so odgovorili: »Moramo biti bolj poslušni Bogu kot ljudem. Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga ubili tako, da ste ga obesili na drevo. Bog ga je povzdignil na desni strani kot voditelja in odrešenika, da bi Izraelu pokesal in odpustil grehe. In mi smo priče tem stvarem, in tak je tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal tistim, ki mu ubogajo«.

Dejanja 8: 12-17 (ESV)

Ko pa so verjeli Filipu, ko je oznanjeval dobro novico o božjem kraljestvu in imenu Jezusa Kristusa, so se krstili, tako moški kot ženske. Tudi sam Simon je verjel in po krstu je nadaljeval s Filipom. In ko je videl znake in velike čudeže, se je začudil. Ko so apostoli v Jeruzalemu slišali, da je Samarija sprejela božjo besedo, so k njim poslali Petra in Janeza, ki sta prišla dol in molil zanje, da bi prejeli Svetega Duha, ker še ni padel na nobenega od njih, ampak bili so krščeni le v imenu Gospoda Jezusa. Nato so položili roke nanje in prejeli Svetega Duha.

Dejanja 10: 37-38 (ESV)

sami veste, kaj se je zgodilo po vsej Judeji, začenši od Galileje po krstu, ki ga je Janez oznanil: kako je Bog mazil Jezusa iz Nazareta s Svetim Duhom in z močjo. Hodil je dobro in zdravil vse, ki jih je hudič zatiral, kajti Bog je bil z njim.

Dejanja 10: 44-48 (ESV)

Medtem ko je Peter to še govoril, je Sveti Duh padel na vse, ki so slišali besedo. In verniki med obrezanimi, ki so prišli s Petrom, so bili presenečeni, ker se je dar Svetega Duha razlil celo na pogane. Slišali so jih, kako govorijo v jezikih in hvalijo Boga. Nato je Peter izjavil:Ali lahko kdo zadrži vodo za krst teh ljudi, ki so prejeli Svetega Duha tako kot mi?«In ukazal jim je, naj se krstijo v imenu Jezusa Kristusa ... 

Dejanja 11: 15-18 (ESV)

Ko sem začel govoriti, je Sveti Duh padel nanje tako kot na nas na začetku. In spomnil sem se Gospodove besede, kako je rekel:Janez je krstil z vodo, vi pa boste krščeni s Svetim Duhom. ' Če jim je potem Bog dal enako darilo, kot ga je dal nam, ko smo verovali v Gospoda Jezusa Kristusa, kdo sem bil, da sem lahko stal na Božji poti? " Ko so to slišali, so utihnili. In poveličali so Boga, rekoč: "Potem je tudi poganom Bog podelil kesanje, ki vodi v življenje."

Dejanja 15: 8-11 (ESV)

In Bog, ki pozna srce, jim je pričal tako, da jim je dal Svetega Duha, tako kot nam, in ni naredil nobene razlike med nami in njimi, saj jim je očistil srca z vero. Zakaj torej postavljate Boga na preizkušnjo tako, da učencem postavite na vrat jarem, ki ga ne moremo prenesti ne naši očeti ne mi? Verjamemo pa, da bomo rešeni po milosti Gospoda Jezusa, tako kot oni. "

Dejanja 19: 2-7 (ESV)

Rekel jim je: "Ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste verovali?" Rekli so: "Ne, sploh nismo slišali, da obstaja Sveti Duh." In rekel je: "V kaj ste bili potem krščeni?" Rekli so: "V Janezov krst." Pavel je rekel: "Janez je krstil s krstom kesanja in ljudem rekel, naj verjamejo v tistega, ki naj bi prišel za njim, to je v Jezusa." Ko so to slišali, so se krstili v imenu Gospoda Jezusa. In ko je Pavel položil roke nanje, nanje je prišel Sveti Duh in začeli so govoriti v jezikih in prerokovati. Skupaj je bilo okoli dvanajst mož. 

Rimljanom 6: 2-4 (ESV)

Kako lahko mi, ki smo umrli zaradi greha, še vedno živimo v njem? ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej pokopani v smrt, da bi, tako kot je Kristus vstal od mrtvih po Očetovi slavi, tudi mi bi lahko hodili v novost življenja.

Rimljanom 5: 5 (ESV)

in upanje nas ne sramoti, ker se je Božja ljubezen izlila v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.

Rimljanom 8: 9-11 (ESV)

Ti pa niso v mesu, ampak v Duhu, če pravzaprav Božji Duh prebiva v vas. Kdor nima Kristusovega Duha, mu ne pripada. Če pa je Kristus v vas, čeprav je telo zaradi greha mrtvo, duh je življenje zaradi pravičnosti. Če Duh tistega, ki je Jezusa obudil od mrtvih, prebiva v vas, bo tisti, ki je obudil Kristusa Jezusa od mrtvih, oživil tudi vaša smrtna telesa po svojem Duhu, ki prebiva v vas.

Rimljanom 8: 14-17 (ESV)

za vsi, ki jih vodi Božji Duh, so Božji sinovi. Kajti niste prejeli duha suženjstva, da bi spet padli v strah, vendar ste sprejeli Duha posvojitve kot sinove, po katerih kličemo: »Abba! Oče!" Sam Duh priča našemu duhu, da smo Božji otroci, in če so otroci, potem dediči - dediči Boga in sonasledniki s Kristusom, pod pogojem, da z njim trpimo, da bi se lahko z njim tudi poveličali.

Rimljanom 8: 22-23 (ESV)

Kajti vemo, da je celotno stvarstvo skupaj dojenčkovalo v bolečinah pri porodu. In ne samo ustvarjanje, mi sami pa, ki imamo prve plodove Duha, notranje stokamo, ko nestrpno čakamo na posvojitev kot sinovi, odrešenje naših teles.

Rimljanom 8: 26-27 (ESV)

Prav tako Duh nam pomaga pri naši šibkosti. Kajti ne vemo, za kaj bi morali moliti, kot bi morali, toda sam Duh nas posreduje s stoki, ki so preveč globoke za besede. In kdor išče srca, ve, kaj misli Duh, ker Duh posreduje za svetnike po božji volji.

Rimljanom 15: 13-19 (ESV) 

Naj vas Bog upanja napolni z vsem veseljem in mirom pri verovanju, tako da z močjo Svetega Duha obilujete z upanjem. Tudi jaz sem zadovoljen z vami, bratje, da ste sami polni dobrote, napolnjeni z vsem znanjem in sposobni drug drugega poučevati. Toda o nekaterih točkah sem vam zelo pogumno pisal v opomnik zaradi milosti, ki mi jo je dal Bog, da bi bil služabnik Kristusa Jezusa poganom v duhovniški službi božjega evangelija, tako da je daritev Pogani so lahko sprejemljivi, posvečen s Svetim Duhom. V Kristusu Jezusu imam torej razlog, da sem ponosen na svoje delo za Boga. Kajti ne bom se drznil govoriti o ničemer, razen o tem, kar je Kristus dosegel po meni, da bi pogane privedel v pokorščino -z besedo in dejanjem, z močjo znamenj in čudes, z močjo Božjega Duha—Da sem iz Jeruzalema in vse do Ilirika izpolnil službo Kristusovega evangelija;

1. Korinčanom 2: 10-12 (ESV)

Te stvari nam je Bog razodel po Duhu. Kajti Duh preiskuje vse, tudi globine Boga. Kajti kdo pozna človekove misli, razen duha te osebe, ki je v njem? Tako tudi nihče ne razume Božjih misli, razen Božjega Duha. Zdaj nismo prejeli duha sveta, ampak Duha, ki je od Boga, da bi lahko razumeli stvari, ki nam jih je Bog prostovoljno dal.

1. Korinčanom 6:11 (ESV)

Toda bili ste umiti, posvečeni, upravičeni ste bili v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in po Duhu našega Boga.

1. Korinčanom 12: 4-11 (ESV)

Zdaj obstajajo različne vrste daril, ampak isti Duh; in obstajajo različne vrste služenja, vendar isti Gospod; in obstajajo različne dejavnosti, vendar je isti Bog tisti, ki jih v vseh pooblašča. Vsakemu je dana manifestacija Duha v skupno dobro. Kajti enemu je po Duhu dano izgovarjanje modrosti, drugemu pa izpoved znanja po istem Duhu, drugemu vera po istem Duhu, drugemu darovi zdravljenja po enem Duhu, drugemu delanje čudežev drugemu prerokba, drugemu sposobnost razlikovanja med duhovi, drugemu različne vrste jezikov, drugemu razlaga jezikov. Vse to pooblašča en in isti Duh, ki vsakemu posebej razvrsti, kakor hoče.

1. Korinčanom 14: 1-5 (ESV)

Iščite ljubezen in si iskreno zaželite duhovnih darov, še posebej, da lahko prerokujete. Kajti tisti, ki govori v jeziku, ne govori z ljudmi, ampak z Bogom; saj ga nihče ne razume, on pa v Duhu izreče skrivnosti. Po drugi strani pa tisti, ki prerokuje, govori ljudem o njihovi nadgradnji ter spodbudi in tolažbi. Kdor govori v jeziku, se gradi, toda tisti, ki prerokuje, gradi cerkev. Zdaj želim, da vsi govorite v jezikih, še bolj pa prerokujete. Tisti, ki prerokuje, je večji od tistega, ki govori v jezikih, razen če kdo tolmači, da bi lahko zgradili cerkev.

1. Korinčanom 14: 13-18 (ESV)

Zato mora tisti, ki govori v jeziku, moliti, da bi ga lahko razlagal. Za če molim v jeziku, moli moj duh, vendar je moj um neploden. Kaj naj naredim? Molil bom z duhom, molil pa bom tudi z umom; jaz pela bom hvalo z mojim duhom, jaz pa bom pela tudi z umom. V nasprotnem primeru, če se zahvaljujete s svojim duhom, kako lahko kdo v položaju tujca reče "amen" vaši zahvali, ko ne ve, kaj govorite? Morda se boste dovolj dobro zahvalili, vendar druga oseba ni zgrajena. Zahvaljujem se Bogu, da govorim v jezikih bolj kot vsi vi.

2. Korinčanom 3: 2-6 (ESV)

Vi sami ste naše priporočilo, ki nam je zapisano v srcu, da ga vsi poznajo in berejo. In pokažete, da ste Kristusovo pismo, ki smo ga dostavili mi, napisano ne s črnilom ampak z Duhom živega Boga, ne na kamnitih ploščah, ampak na ploščah človeških src. Takšno zaupanje imamo po Kristusu do Boga. Ne da smo sami po sebi dovolj, da trdimo, da prihaja od nas, ampak naša zadostnost izvira iz Bog, ki nas je naredil dovolj za služabnike nove zaveze, ne črke, ampak Duha. Kajti črka ubija, Duh pa daje življenje.

Galačanom 3: 5 (ESV) 

 Ali tisti, ki vam daje Duha in med vami dela čudeže, to počne z deli zakona ali s poslušanjem z vero -

Galačanom 3: 13-14 (ESV) 

Kristus nas je odrešil prekletstva postave, tako da je za nas postal prekletstvo - kajti napisano je: »Preklet je vsak, ki je obešen na drevesu« - da bi v Kristusu Jezusu Abrahamov blagoslov prišel do poganov, zato da bi po veri lahko prejeli obljubljenega Duha.

Kološanom 2: 11-14 (ESV)

»Tudi pri njem ste bili obrezani z obrezovanjem brez rok, tako da ste s obrezovanjem Kristusa odložili meso, saj ste bili pokopani z njim pri krstu, v katerem ste bili z njim vzgojeni tudi po veri v močno delovanje Boga, ki ga je obudil iz mrtvih. In vi, ki ste bili mrtvi v svojih prestopkih in neobrezanosti svojega mesa, je Bog skupaj z njim oživel in nam odpustil vse naše prestopke, tako da je izbrisal evidenco dolga, ki nam je nasprotoval s svojimi zakonskimi zahtevami. To je odložil in pribil na križ. "

Hebrejcem 6: 1-8 (aramejska peshitta, Lamsa)

1 Zato pustimo osnovno Kristusovo besedo in pojdimo k popolnosti. Zakaj spet postavljate nov temelj za kesanje iz preteklih dejanj in za vero v Boga? 2 In za nauk o krstih in za polaganje rok in za vstajenje mrtvih in za večno sodbo? 3 Če bo Gospod dovolil, bomo to storili. 4 Toda to je nemogoče za tiste, ki so bili enkrat krščeni 5 in okusili dar iz nebes in prejeli Svetega Duha ter okusili dobro Božjo besedo in moči prihodnjega sveta, 6 Kajti, da bi spet grešili in se spet obnovili s kesanjem, križajo Božjega Sina drugič in ga osramotijo. 7 Kajti zemlja, ki pije dež, ki obilno pada nanjo, in rodi zelišča, koristna za tiste, za katere je pridelana, prejema blagoslov od Boga; 8 Če pa rodi trnje in trnje, je zavrnjeno in ni daleč od obsojanja; in na koncu bo ta pridelek pogorel.