Jaz sem Jezusove izjave
Jaz sem Jezusove izjave

Jaz sem Jezusove izjave

Jaz sem izjave - kako je Jezus prepoznan v evangelijih

Ko je Jezus vprašal svoje učence: »Kaj praviš, da sem jaz?«, Je bil odgovor »Kristus« (Marko 8:29) ali »Božji Kristus« (Luka 9:20) ali »Kristus, Sin živi Bog «(Matej 16:16). "Kristus", "Božji sin" in "Sin človekov" so sinonimni izrazi. Dejansko se je Jezus sam označil za »Božjega sina« v Luki 22:70, Janezu 10:36 in Mateju 27:43 ter »Sinu človekovega« v Marku 8:38, Luku 5:24, 9:26 , 12: 8, 22:48. Ključni omembi v Janezu so Janez 4: 25-26, Janez 8:28, Janez 10: 24-25 in Janez 20:31, kjer se Jezus identificira in je tudi identificiran kot »Kristus«, »Sin človekov« in "Božji sin". Glavna točka pridiganja apostolov v knjigi Apostolska dela tistih, ki jih je izbral Kristus, je, da je »Kristus Jezus«. To je ponovljeno v Apd 2:36, Apostolska dela 5:42, Apostolska dela 9:22, Apostolska dela 17: 3 in Apostolska dela 18:15. 

Marko 8: 29-30 (ESV), Ti si Kristus

In vprašal jih je: "Toda kdo pravite, da sem jaz?" Peter mu je odgovoril: »Ti si Kristusa. " In strogo jim je naročil, naj nikomur ne povedo o njem.

Luka 9: 20-22 (ESV), Božji Kristus-Sin človekov

Nato jim je rekel: "Toda kdo pravite, da sem jaz?" In Peter je odgovoril:Božji Kristus. " In strogo jim je naročil in ukazal, naj tega ne povedo nikomur, rekoč:Sin človekov mora trpeti marsikaj in biti zavrnjen od starešin in glavnih duhovnikov in pismoukov, ubit in tretji dan vstal. "

Matej 16: 15-20 (ESV), Ti si Kristus, Sin živega Boga

15 Rekel jim je: "Toda kdo pravite, da sem jaz?" 16 Simon Peter je odgovoril:Ti si Kristus, Sin živega Boga«. 17 In Jezus mu je odgovoril: »Blagor tebi, Simon Bar-Jonah! Kajti meso in kri vam tega nista odkrila, ampak moj Oče, ki je v nebesih. 18 In pravim vam, vi ste Peter in na tej skali bom zgradil svojo cerkev in vrata pekla ne bodo zmagala nad njo. 19 Dal vam bom ključe nebeškega kraljestva in vse, kar zavežete na zemlji, bo vezano v nebesih, vse, kar odpustite na zemlji, pa bo razvezano v nebesih. " 20 Nato je učencem strogo naročil, naj nikomur ne povedo, da je on Kristus.

Janez 4: 25-26 (ESV), Mesija prihaja-"jaz sem tisti, ki vam govorim"

Žena mu je rekla: "Vem, da prihaja Mesija (tisti, ki se imenuje Kristus). Ko pride, nam bo vse povedal. " Jezus ji je rekel: »Jaz, ki govorim s tabo sem on«.

Janez 8:28 (ESV), "Ko boste dvignili Sina človekovega, boste vedeli, da sem jaz"

Zato jim je Jezus rekel: »Ko dvignete Sina človekovega, boste vedeli, da sem jaz, in da ne delam ničesar po svoji volji, ampak govorim tako, kot me je učil Oče.

Janez 10: 24-25 (ESV), Če ste Kristus, nam povejte-"rekel sem vam"

Judje so se torej zbrali okoli njega in mu rekli: »Kako dolgo nas boš držal v napetosti? Če ste Kristusa, povejte nam odkrito. " Jezus jim je odgovoril: "Rekel sem vam, pa ne verjamete«.

Janez 20:31 (ESV), ti so napisani, da bi verjeli, da je Jezus Kristus, Božji Sin

 vendar ti so napisani, da bi verjeli, da je Jezus Kristus, Božji Sinin da z vero, da bi lahko imeli življenje v njegovem imenu.

Apostolska dela 2:36 (ESV), Bog ga je postavil za Gospoda in Kristusa

36 Naj torej vsa Izraelova hiša to zagotovo ve Bog ga je naredil za Gospoda in Kristusatega Jezusa, ki ste ga križali. "

Apostolska dela 5:42 (ESV), niso prenehali učiti in pridigati, da je Kristus Jezus

42 In vsak dan v templju in od hiše do hiše, niso prenehali učiti in pridigati, da je Kristus Jezus.

Apostolska dela 9:22 (ESV), da je bil Jezus Kristus

22 Toda Savel se je še bolj povečal in z dokazovanjem zmedel Jude, ki so živeli v Damasku da je bil Jezus Kristus.

Apostolska dela 17: 3 (ESV), Ta Jezus je Kristus

3 razlago in dokazovanje, da je bilo potrebno, da je Kristus trpel in vstal od mrtvih, in rekel:Ta Jezus, ki vam ga oznanjam, je Kristus«.

Apostolska dela 18: 5 (ESV), Pavel je bil zaseden z logotipi, ki so Judom pričali, da je Kristus Jezus

5 Ko sta Silas in Timotej prispela iz Makedonije, Pavel je bil zaseden z besedo, ki je Judom pričala, da je Kristus Jezus.

IamStatements.com

Napačna povezava z grško besedo "jaz sem" (ego eimi)

Mnogi kristjani zamenjujejo Jezusove izjave »jaz sem«, Greekγώ εἰμι (ego eimi) v grščini, da je Bog razodel njegovo ime kot »JAZ SEM, KI SEM« v Izhodu 3:14. Vendar preprosto preprosto kontekstualno branje odlomkov Nove zaveze, ki vsebujejo ἐγώ εἰμι, dokazuje, da temu očitno ni tako. Pravzaprav mnogi odlomki, ki vsebujejo besede "jaz sem", ločijo Jezusa od tega, da je eden in isti kot Bog Oče. Paziti moramo, da v fragment stavka, ki ni njegova običajna raba, ne preberemo pomena. Iz konteksta številnih svetopisemskih navedb je razvidno, da uporaba ega eimija s strani Jezusa in drugih ni mišljena v povezavi z Bogom, ki je njegovo ime razodel v 3. Mojzesovi 14:24. Na primer, Luka 39:20, ko se Jezus predstavi ob vstajenju, se sklicuje na roke in noge: »Jaz sem sam (ego eimi)«, v nasprotju z duhom, ki nima mesa in kosti. Izjave »jaz sem« iz Janezovega evangelija ne bi smele biti povezane z Vsemogočnim Bogom. Iz Janeza 30: 31-XNUMX je razvidno, da »so te stvari zapisane, da bi verjeli, da je Jezus Kristus, Božji Sin, in da bi z vero lahko imeli življenje v njegovem imenu«. 

Luka 24:39 (ESV), Poglejte moje roke in noge, da sem to jaz

»Glej moje roke in moje noge, tako je I jaz (ego eimi). Dotakni se me in poglej. Kajti duh nima mesa in kosti, kot vidite, da imam jaz«.

Janez 20: 30-31 (ESV), ti so napisani, da lahko verjamete, da je Jezus Kristus, Božji Sin

Jezus je v prisotnosti učencev storil še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi; ampak ti so napisani, da bi verjeli, da je Jezus Kristus, Božji Sinin da z vero, da bi lahko imeli življenje v njegovem imenu.

IamStatements.com

Slepec je rekel "sem"

ἐγώ εἰμι je le splošna fraza samoidentifikacije v grščini. Tako pravi slepec v Janezu, da se identificira.

Janez 9: 8-11 (ESV), jaz sem človek (slepec)

8 Sosedje in tisti, ki so ga videli prej kot berač so govorili: "Ali ni to človek, ki je sedel in prosjačil?" 9 Nekateri so rekli: "To je on." Drugi so rekli: "Ne, vendar je podoben njemu." Vedno je govoril: "Jaz sem (ego eimi) moški«. 10 Zato so mu rekli: "Kako so se ti potem odprle oči?" 11 Odgovoril je: "Moški, ki se imenuje Jezus, je naredil blato in mi pomazal oči ter mi rekel:" Pojdi v Siloam in se umij. " Torej Šel sem, se umil in videl«.

IamStatements.com

Kaj pa Janez 8:24: 'Če ne verjamete, da sem jaz, boste umrli v svojih grehih'?

Nekateri kristjani poudarjajo izjavo »jaz sem« v Janezu 8:24, ki pravi: »Rekel sem vam, da boste umrli v svojih grehih, kajti če ne verjamete, da sem jaz (ἐγώ εἰμι), boste umrli v svojih grehih.« Vendar Jezus pojasni, kaj misli, ko so Judje vprašali: "Kdo si ti?", On pa odgovori: "Kar sem ti povedal od začetka." (Janez 8:25). Jezus je bil v prejšnjih poglavjih sedemkrat opredeljen kot »Sin človekov«. V istem dialogu Jezus v Janezu 8:28 razlaga: »Ko dvignete Sina človekovega, boste vedeli, da sem (ἐγώ εἰμι) in da ničesar ne počnem po svoji volji, ampak govorim tako kot me je učil Oče. " Tako Jezus jasno ponavlja Janez 8:24, kar je o sebi že povedal v prejšnjih poglavjih o tem, da je »Sin človekov«. Skupaj je Jezus v Janezovi knjigi dvanajstkrat opredeljen kot »Sin človekov« (Janez 1:51, 3: 13-14, 5:27, 6:27, 6:53, 6:62, 8: 28, 9:35, 12:23, 12:27, 13:31).

Janez 8: 24-28 (ESV), Če ne verjamete, da sem jaz, boste umrli v svojih grehih

24 Rekel sem ti, da boš umrl v svojih grehih, kajti če ne verjamete, da sem jaz, boste umrli v svojih grehih«. 25 So so mu rekli: "Kdo si?" Jezus jim je rekel: »To, kar sem vam govoril od začetka. 26 O tebi imam veliko povedati in veliko soditi, toda tisti, ki me je poslal, je resničen in svetu razglašam, kar sem od njega slišal. " 27 Niso razumeli, da jim je govoril o Očetu. 28 Zato jim je Jezus rekel: »                                                                                                    .

Sidney A. Hatch, Revija iz radikalne reformacije, jesen 1992, letn. 2, št. 1, 37-48

Med Izhodom 3:14 in Jezusovo trditvijo ni povezave. »Oba izraza nista enaka in se razlikujeta v več pogledih. Jezus nikoli ni rekel ego eimi ho on: "Jaz sem obstoječi", saj LXX (Septuagint) napačno prikazuje Izhod 3:14. Po drugi strani pa obstaja veliko prepričljivih dokazov, da je bil izraz ego eimi dobro znana trditev o mesijanstvu.  

Edwin D. Freed, »Ego Eimi v Janezu viii. 24 v luči njegovega konteksta in judovskega mesijanskega prepričanja, «Journal of Theological Studies, 1982, letn. 33, 163

Izraz se prvič pojavi v Janezovem evangeliju v 1:20, kjer Janez Krstnik zanika, da je Kristus: ego ouk eimi ho christos ("Nisem Kristus"). Ponovno se pojavi v 4:26, kjer se je Jezus v odgovor na izjavo Samarijanke, da »vem, da prihaja Mesija (imenovan Kristus)« (4:25), odzval, ego eimi, ho lalon soi (»Jaz sem, eden govori s tabo «). To je namig za razumevanje vseh drugih odlomkov, kjer se besede pojavljajo. Ego eimi se v sinoptičnih evangelijih dejansko uporablja kot mesijanski naslov. Izraz "jaz sem", ko ga najdemo na Odrešenikovih ustnicah, pomeni "jaz sem Mesija", ne "jaz sem Bog". Svetopisemski dokazi nasprotujejo zadnji razlagi. V zvezi z Janezom 8:24 je bilo pričakovano, da bo Mesija obsojal grešnike. "In grešnikom bo očital misli njihovih src." (Pss. Sol. Xvii. 25) Ko je Jezus trikrat izjavil, da bodo Judje umrli v svojih grehih, razen če verjamejo, da je ego eimi, je delal le tisto, kar je Mesija pričakoval storiti - očitati grešnike. 

 

IamStatements.com

Kaj pa Janez 8:58 - 'Preden je bil Abraham, sem jaz'?

Kontekst Janeza 8:56 je: »Tvoj oče Abram se je veselil, da bo videl moj dan. To je videl in bil vesel. " Jezus je priznal, da je že prej živel v preroškem smislu. V smislu, da je Abraham predvideval svoj dan. Ključ za razumevanje konteksta, v katerem govori Jezus, je Janez 8:56. Janezov vzorec je tak, da ko Jezus govori z Judi, je to dvoumno in provokativno, Judje pa vedno napačno razumejo. Vendar Janez v kontekstu pojasnjuje, kaj pomenijo njegove besede. 

Janez 8: 56-58 (ESV), Preden je bil Abraham, sem jaz

53 Ali ste večji od našega očeta Abrahama, ki je umrl? In preroki so umrli! Kdo se predstavljaš? " 54 Jezus je odgovoril: "Če se poveličujem, moja slava ni nič. Moj Oče me slavi, za katerega pravite: 'On je naš Bog.' 55 Vendar ga niste poznali. Poznam ga. Če bi rekel, da ga ne poznam, bi bil lažnivec, kot ste vi, vendar ga poznam in držim njegovo besedo. 56 Tvoj oče Abraham se je veselil, da bo videl moj dan. Videl je in bil vesel." 57 Zato so mu Judje rekli: "Še nisi dopolnil petdeset let in si videl Abrahama?" 58 Jezus jim je rekel: »Resnično, resnično, povem vam, preden sem bil Abraham, sem jaz«.

"Preden je bil Abraham, sem jaz", komentar REV

Nekateri trdijo, da je bil Jezus "pred" Abrahamom, zato je moral biti Bog. Toda Jezus pred spočetjem v Mariji ni dobesedno obstajal, ampak je »obstajal« v Božjem načrtu in je bilo napovedano v prerokbah. Prerokbe prihajajočega odrešenika se začnejo že v 3. Mojzesovi 15:1, kar je bilo pred Abrahamom. Jezus je bil »tisti«, Odrešenik, veliko pred Abrahamom. Cerkvi ni bilo treba dobesedno obstajati kot ljudje, da bi nas Bog izbral pred ustanovitvijo sveta (Ef. 4: XNUMX), obstajali smo v Božjem umu. Podobno Jezus v času Abrahama ni obstajal kot dejanska fizična oseba, ampak je »obstajal« v Božjem umu kot Božji načrt za odrešitev človeka.

Pomembno je tudi omeniti, da je veliko ljudi narobe prebralo Janez 8:58 in menijo, da pravi, da je Jezus videl Abrahama. Biblijo moramo pozorno prebrati, ker o tem nič ne piše. Ne piše, da je Jezus videl Abrahama, pravi, da je Abraham videl Kristusov dan. Natančno branje konteksta verza kaže, da je Jezus govoril o »obstoju« v božji vednosti. Janez 8:56 pravi: "Tvoj oče Abraham se je veselil, ko je videl moj dan, in to je videl in bil vesel." Ta verz pravi, da je Abraham "videl" Kristusov dan (dan Kristusa teologi običajno štejejo za dan, ko Kristus osvoji zemljo in postavi svoje kraljestvo - in to je še prihodnost). To bi se ujemalo s tem, kar Hebrejci pravijo o Abrahamu: "Ker se je veselil mesta z temelji, katerega arhitekt in graditelj je Bog" (Hebrejcem 11:10). Sveto pismo pravi, da je Abraham "videl" mesto, ki je še prihodnost. V kakšnem smislu je Abraham lahko videl nekaj, kar je prihodnost? Abraham je »videl« Kristusov dan, ker mu je Bog povedal, da prihaja, Abraham pa ga je »videl« po veri. Čeprav je Abraham Kristusov dan videl po veri, je ta dan obstajal v Božjem umu že dolgo pred Abrahamom. Tako je bil v kontekstu Božjega načrta, ki je obstajal od začetka, zagotovo »pred« Abrahamom. Kristus je bil Božji načrt za človekovo odrešenje že dolgo pred Abrahamovim življenjem.

Obstajajo sveti spisi, za katere danes vemo, da so Mesijeve prerokbe, za katere Judje v času Kristusa niso veljali. Vemo pa tudi, da so stari Judje imeli veliko pričakovanj o svojem Mesiji, ki so temeljila na Svetem pismu. Mesija, ki so ga Judje pričakovali, naj bi bil potomec Eve (3. Mojz. 15:22) in Abrahamov (18. Mojz. 49:10) iz Judovega rodu (2. Mojz. 7:12); Davidov potomec (13 Sam. 11:1, 110; Iza. 1: 42), da bo pod GOSPODOM »gospodar« (Ps. 1: 7), da bo služabnik GOSPODOV (Izaija 30 : 21-5), bo »en sam« in se bo lahko približal Jahvi (Jer 2:XNUMX), in prišel bo iz Betlehema (Miha XNUMX: XNUMX).

To pričakovanje je popolnoma ustrezalo Janezovemu učenju, da je bil Jezus "Božje Jagnje" (Janez 1:29; torej Jagnje, poslano od Boga), in Janezovi izjavi, da je bil Jezus "Božji Sin" (Janez 1:34). Če bi Janez svojim učencem povedal, da je Jezus dobesedno obstajal pred njim, ne bi razumeli, kaj govori, kar bi sprožilo veliko razpravo in razlago nauka o obstoju Mesije. Ni take razprave ali razlage za preprosto dejstvo, da Janez ni rekel, da je Jezus dobesedno obstajal pred njim. Janez v tem kontekstu ni učil, niti ni omenil Trojice.

Seveda je možno, da je imel Jezus v mislih vse Mesijeve prerokbe v Stari zavezi in da je bil Jezus v mislih Boga že tisočletja. Obstoj Kristusa v Božjem umu je tako jasen, da mu ni treba oporekati. Pred ustanovitvijo sveta je bil vnaprej znan (1. Petr. 1:20); od postanka sveta je bil ubit (Raz. 13: 8); in pred ustanovitvijo sveta smo bili mi, Cerkev, izvoljeni v njem (Ef. 1: 4). Gotovost o Mesiji, izražena v prerokbah o njem, dokončno razkriva, da so bili vsi vidiki njegovega življenja in smrti jasno v mislih Boga, preden se je kateri od njih zgodil.

(Revidirana angleška različica (REV) Biblijski komentar, https://www.revisedenglishversion.com/John/chapter8/58, uporabljeno z dovoljenjem, štipendija Duh in resnica)

IamStatements.com

Kaj pa Janez 13:19: 'Ko se to zgodi, boste morda verjeli, da sem jaz'?

Janez 13:19 vsebuje dodatno izjavo ἐγώ εἰμι, ko Jezus pravi: »ko se to zgodi, lahko verjamete, da sem«. To sledi po Janezu 13:17, kjer Jezus pravi, da se bo »Sveto pismo izpolnilo«. V tem kontekstu Jezus trdi, da bodo njegovi učenci verjeli, da je on tisti, o katerem govori Sveto pismo, ko se izpolni, kar piše. Tako Jezus v Janezu 13:19 preprosto potrjuje, da je on tisti, ki je prerokovan v Svetem pismu. 

Janez 13: 17-19 (ESV), da boste, ko bo odmerek, verjeli, da sem jaz

17 Če poznate te stvari, ste blagoslovljeni, če jih delate. 18 Ne govorim o vseh vas; Vem, koga sem izbral. Toda Sveto pismo se bo izpolnilo, "Kdor je jedel moj kruh, je dvignil peto proti meni." 19 To vam govorim zdaj, preden se zgodi, to ko se to zgodi, lahko verjamete, da sem jaz.

IamStatements.com

Kaj pa Janez 18: 4-8: "Ko je Jezus rekel:" Jaz sem ", so se umaknili in padli na tla"?

V Janezu 18: 4-8 se Jezus odziva na stražarje, ki iščejo »Jezusa iz Nazareta«. Jezus se preprosto identificira kot Jezus iz Nazareta, kar se dvakrat vpraša. Stražarji, ki se odmikajo in padajo na tla, ne pomenijo, da je Jezus Vsemogočni Bog. Identiteta Kristusa kot Jezusa iz Nazareta je jasna iz konteksta.  

Janez 18: 4-8 (ESV), Jezus iz Nazareta-to sem jaz

Tedaj je Jezus, vedoč, kaj se mu bo zgodilo, stopil in jim rekel: "Koga iščete?" Odgovorili so mu: "Jezus iz Nazareta. " Jezus jim je rekel: »Jaz sem jaz (ego eimi). " Juda, ki ga je izdal, je stal z njimi. Ko jim je Jezus rekel: "Jaz sem on (ego eimi) «sta se umaknila in padla na tla. Zato jih je spet vprašal: "Koga iščete?" In rekli so: "Jezus iz Nazareta. " Jezus je odgovoril: "Rekel sem vam, da sem he (ego eimi). Torej, če me iščete, pustite te ljudi. "

IamStatements.com

Druge Jezusove izjave "jaz sem" v Janezovem evangeliju

Spodaj so odlomki z Kristusovimi izjavami Jaz (ego eimi) v Janezovi knjigi. Celoten kontekst teh odlomkov kaže na jasno identifikacijo in razlikovanje v spoštovanju enega Boga in Očeta.

Janez 4: 25-26 (ESV), Mesija prihaja-jaz sem on (ego eimi)

Žena mu je rekla: "Vem, da prihaja Mesija (tisti, ki se imenuje Kristus). Ko pride, nam bo vse povedal. " Jezus ji je rekel: »Jaz, ki govorim s tabo sem on (ego eimi). "

Janez 6: 35-38 (ESV), Jaz sem (ego eimi) kruh življenja

Jezus jim je rekel: »Jaz sem (ego eimi) kruh življenja; kdor pride k meni, ne bo lačen; kdor pa verjame vame, ne bo žejen nikoli. Toda rekel sem vam, da ste me videli in vendar ne verjamete. Vse, kar mi daje Oče, bo prišlo k meni, in kdor koli pride k meni, nikoli ne bom izgnal. Kajti prišel sem iz nebes, ne da bi naredil svojo voljo, ampak voljo tistega, ki me je poslal.

Janez 6: 41-58 (ESV), Jaz sem (ego eimi) kruh življenja

Zato so Judje godrnjali nanj, ker je rekel:Jaz sem (ego eimi) kruh, ki je prišel iz nebes. " Rekli so: »Ali ni to Jezus, sin Jožef, katerega očeta in mater poznamo? Kako zdaj pravi: "Prišel sem iz nebes"? " Jezus jim je odgovoril: »Ne godrnjajte med seboj. Nihče ne more priti k meni razen če ga ne pripelje Oče, ki me je poslal. In jaz ga bom vzgojil zadnji dan. V Prerokih je zapisano: "In vse bo naučil Bog." K meni pridejo vsi, ki so slišali in se naučili od Očeta- ne da je kdo videl Očeta razen njega, ki je od Boga; videl je Očeta. Resnično, resnično, povem vam: kdor veruje, ima večno življenje. Jaz sem (ego eimi) kruh življenja. Tvoji očetje so jedli mana v puščavi, in so umrli. To je kruh, ki prihaja z neban, da ga lahko kdo poje in ne umre. Jaz sem (ego eimi) živi kruh ki je prišel iz nebes. Če kdo bo jedel ta kruh, bo živel večno. In kruh, ki ga bom dal za življenje sveta, je moje meso. "

v52 Judje so se nato med seboj prerekali in rekli: "Kako nam lahko ta človek da jesti svoje meso?" Zato jim je Jezus rekel: »Resnično, resnično, pravim vam, če ne jeste mesa Sin človekov in pij njegovo kri, nimaš življenja v sebi. Kdor se hrani z mojim mesom in pije mojo kri, ima večno življenje, jaz pa ga bom obudil zadnji dan. Kajti moje meso je prava hrana in moja kri je prava pijača. Kdor se hrani z mojim mesom in pije mojo kri, prebiva v meni in jaz v njem. Kot me je poslal živi Oče, in živim zaradi Očeta, torej kdor se hrani z menoj, bo tudi živel zaradi mene. To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne pa kruh, ki so ga jedli očetje in umrl. Kdor se hrani s tem kruhom, bo živel večno. "

Janez 8: 12-18 (ESV), Jaz sem (ego eimi) luč sveta

Jezus jim je spet govoril: "Jaz sem (ego eimi) luč sveta. Kdor mi sledi, ne bo hodil v temi, ampak bo imel luč življenja. " Zato so mu farizeji rekli: »Pričaš o sebi; vaše pričevanje ni res. " Jezus je odgovoril: »Tudi če pričam o sebi, je moje pričevanje res, saj vem, od kod prihajam in kam grem, vi pa ne veste, od kod prihajam in kam grem. Sodite po mesu; Nikogar ne sodim. Toda tudi če sodim, je moja sodba resnična, saj ne sodim samo jaz, ampak jaz in jaz Oče, ki me je poslal. V vašem zakonu je zapisano, da je pričevanje dva človeka je res. Jaz sem (ego eimi) tisti, ki priča o sebi, in Oče, ki me je poslal, priča zame«.

Janez 10: 7-11 (ESV), Jaz sem (ego eimi) ovčja vrata

Zato jim je Jezus spet rekel: »Resnično, resnično, povem vam, Jaz sem (ego eimi) ovčja vrata. Vsi, ki so prišli pred mano, so tatovi in ​​roparji, vendar jih ovce niso poslušale. Jaz sem (ego eimi) vrata. Če kdo vstopi mimo mene, bo rešen in bo šel noter in ven in našel pašo. Tat prihaja samo zato, da bi ukradel, ubil in uničil. Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Jaz sem (ego eimi) dobri pastir. Dobri pastir svoje življenje položi za ovce.

Janez 10: 14-17 (ESV), Jaz sem (ego eimi) dobri pastir

"Jaz sem (ego eimi) dobri pastir. Poznam svoje in svoje me poznajo, tako kot Oče pozna mene in jaz poznam Očeta; in življenje sem dal za ovce. In imam druge ovce, ki niso iz te pasme. Moram jih tudi pripeljati in poslušali bodo moj glas. Tako bo ena čreda, en pastir. Zaradi tega razloga oče me ljubi, ker sem dal življenje, da ga bom lahko spet vzel.

Janez 11: 25-27 (ESV), Jaz sem (ego eimi) vstajenje in življenje

Jezus ji je rekel: »Jaz sem (ego eimi) vstajenje in življenje. Kdor veruje vame, čeprav umre, bo še živel in vsak, ki živi in ​​verjame vame, ne bo nikoli umrl. Ali verjamete v to? " Rekla mu je: »Da, Gospod; To verjamem ti si Kristus, Božji Sin, ki prihaja na svet«.

Janez 14: 1-6 (ESV),  Jaz sem (ego eimi) pot, resnica in življenje

»Naj vas srce ne vznemirja. Verjeti v boga; verjemi tudi vame. V hiša mojega Očeta je veliko sob. Če ne bi bilo tako, bi vam povedal, da vam grem pripraviti prostor? In če grem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas odpeljal k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In veste, kam grem. " Thomas mu je rekel: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako lahko vemo pot? Jaz sem (ego eimi) pot, resnica in življenje. Nihče ne pride to Oče, razen po meni«.

Janez 15: 1-10 (ESV), Jaz sem (ego eimi) prava trta, moj oče pa je vinogradnik

"Jaz sem (ego eimi) prava trta, moj oče pa je vinogradnik. Vsaka veja v meni, ki ne obrodi sadov odnesein vsaka veja, ki obrodi sad obrezuje, da lahko obrodi več sadov. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo govoril. Ostani v meni in jaz v tebi. Ker veja ne more sama roditi, razen če prebiva v trti, tudi vi ne morete, če ne prebivate v meni. Jaz sem (ego eimi) trta; vi ste veje. Kdor prebiva v meni in jaz v njem, on obrodi veliko sadov, saj razen mene ne morete storiti ničesar. Če kdo ne prebiva v meni, je vržen proč kot veja in usahne; veje pa se zberejo, vržejo v ogenj in sežgejo. Če prebivate v meni in moje besede prebivajo v vas, vprašajte vse, kar želite, in to bo storjeno za vas. S tem moj Oče je slavljen, da obrodiš veliko sadov in se tako izkažeš za moje učence. Kakor je Oče ljubil mene, sem tudi jaz ljubil vas. Ostani v moji ljubezni. 10 Če držite moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, tako kot sem spoštoval zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni.

IamStatements.com
IamStatements.com

Prenosi PDF

Trinitarna dogma iz unitaristične perspektive

Mark M Mattision

prenos v pdf:https://focusonthekingdom.org/Trinitarian%20Dogma%20from%20a%20Unitarian%20Perspective.pdf

Kdo je Bog?

William C. Clark

prenos v pdf: https://focusonthekingdom.org/Who%20Is%20God.pdf

IamStatements.com