Pokajanje
Pokajanje

Pokajanje

Oznanjevanje kesanja 

Najosnovnejši Kristusov nauk je temelj kesanja od mrtvih del in vere v Boga. (Hebrejcem 6:1) Janez, Zaharijev sin in Kristusov predhodnik, je oznanil krst kesanja. (Luka 3:3) Jezus je prišel oznanjat Božji evangelij in rekel: »Čas se je izpolnil in Božje kraljestvo se je približalo, spreobrnite se in verujte v evangelij. (Marko 1:15) Poslal je svoje učence, da bi oznanjali Božje kraljestvo in oznanjali, naj se vsi ljudje pokesajo. (Luka 9:1-2) In ko je bil povzdignjen na Božjo desnico, so apostoli oznanjali isti evangelij z besedami: »Pokesajte se in naj bo vsak izmed vas krščen v imenu Jezusa Kristusa v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha." (Apostolska dela 2:38) Poganom in Judom je Bog podelil kesanje, ki vodi v življenje. (Apostolska dela 11:18) Kajti v imenu Jezusa se vsem narodom, začenši od Jeruzalema, oznanja kesanje in odpuščanje grehov. (Luka 24:47) Božja prijaznost nas vodi k kesanju. (Rimljanom 2:4) Gospod je potrpežljiv do nas, ne želi, da bi kdo poginil, ampak da bi se vsi pokesali. (2 Petrovo 3:9) Vendar bo Gospodov dan prišel kot tat in zemlja in dela, ki se na njej delajo, bodo razkrita. (2. Petrovo 3:10) Zdajšnja nebesa in zemlja sta shranjena za ogenj in se hranita do dneva sodbe in uničenja brezbožnikov. (2 Petrovo 3:7)

Bog bo svet sodil po pravičnosti

Bog zapoveduje vsem ljudem povsod, naj se pokesajo, ker je določil dan, ko bo svet pravično sodil po možu, ki ga je določil, in o tem je vsem dal zagotovilo, ko ga je obudil od mrtvih. (Apostolska dela 17:30–31) Če se ne pokesamo, ne glede na resnost naših grehov, bomo prav tako poginili s hudobnimi. (Luka 13:5) Da bi se izognili prihajajoči jezi, moramo obroditi sadove v skladu s kesanjem. (Luka 3:7–8) Tudi zdaj je sekira položena na korenine dreves. Vsako drevo torej, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. (Luka 3:9) Jezus je tisti, ki krsti v Svetem Duhu in z ognjem. Drži vilice, da očisti svoje gumno in da pobere pšenico v svoj hlev, pleve pa bo sežgal z neugasljivim ognjem. (Luka 3:16–17) Tisti trdega in nepokesanega srca si kopičijo jezo na dan jeze, ko se bo razodela Božja pravična sodba. (Rimljanom 2:5) Vsakemu bo povrnil po njegovih delih; tistim, ki s potrpežljivostjo v dobrem delu iščejo slavo in čast in nesmrtnost, bo dal večno življenje; tistim pa, ki so prepirljivi in ​​se ne pokoravajo resnici, ampak krivici, bosta jeza in jeza. (Rimljanom 2:7-8)

Pokajanje je smrt grehu

Kar seješ, ne oživi, ​​če ne umre. (1. Korinčanom 15:36) V kesanju se smatramo za mrtve grehu in žive za Boga v Kristusu Jezusu. (Rimljanom 6:10) Kajti vsi, ki umremo s Kristusom in smo krščeni v Jezusovo ime, smo krščeni v njegovo smrt. (Rimljanom 6:3) Zato smo bili z njim pokopani s krstom v smrt, da bi, kakor je bil Kristus vstal od mrtvih v Očetovi slavi, tudi mi hodili v novem življenju. (Rimljanom 6:4) Če smo umrli s Kristusom, verjamemo, da bomo tudi živeli z njim. (Rimljanom 6:8) Zato ne smemo dovoliti, da greh zavlada v naših smrtnih telesih. (Rimljanom 6:12) In ne smemo se predstavljati grehu kot orodje za nepravičnost, ampak Bogu kot tisti, ki so bili pripeljani iz smrti v življenje, in naši udi v pravičnost. (Rimljanom 6:13)

Hodite v svetlobi

Bog je svetloba in v njem sploh ni teme. (1. Janezovo 1:5) Če rečemo, da imamo občestvo z njim, medtem ko hodimo v temi, lažemo in ne delamo resnice. (1. Janezovo 1:6) Če hodimo v luči, kakor je on v luči, imamo občestvo drug z drugim in Jezusova kri nas očisti vsakega greha. (1 Janez 1:7) Smo sužnji tistega, ki ga ubogamo, bodisi greha, ki vodi v smrt, bodisi pokorščine, ki vodi v pravičnost. (Rimljanom 6:16) Toda hvala Bogu, ker so tisti, ki so bili nekoč sužnji greha, zdaj postali iz srca poslušni merilu učenja, ki so mu bili zavezani, (Rimljanom 6:17) in so bili osvobojeni od greha, postali sužnji pravičnosti. (Rimljanom 6:18) Kot Božji služabniki sad, ki ga dobimo, vodi do posvečenja in njegovega konca, do večnega življenja. (Rimljanom 6:22)

Bodite mrtvi za greh in živi v Duhu

Bog daje Svetega Duha tistim, ki ga poslušajo. (Apostolska dela 5:32) Če verjamemo, smo zapečateni z obljubljenim Svetim Duhom, ki je jamstvo za našo dediščino, dokler je ne pridobimo v posest. (Efežanom 1:13–14) Kristus je izpolnil obljubo: 'Janez je krščen z vodo, vi pa boste krščeni s Svetim Duhom.' (Apostolska dela 11:16) On je tisti, ki krsti s Svetim Duhom in z ognjem. (Luka 3:16) Resnično je Duh, ki ga prejmemo, naša izjava o posinovljenju kot Božji otroci, ki mu vpijemo: »Abba! Oče!" (Rimljanom 8:15) Kajti če je Kristus v vas, čeprav je telo mrtvo zaradi greha, je Duh življenje zaradi pravičnosti. (Rimljanom 8:10) Oprati smo, posvečeni smo, opravičeni smo v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in po Duhu našega Boga. (1. Korinčanom 6:11) Če se nekdo ne rodi na novo, ne more videti Božjega kraljestva. (Janez 3:3) Duh je tisti, ki daje življenje. (Janez 6:63) Če kdo ni rojen iz Duha, ne more vstopiti v Božje kraljestvo. (Janez 3:5) Pravi častilci bodo častili Očeta v Duhu in resnici. (Janez 4:24)

Poslušnost do konca

Pri posvečenju Duha nas je Bog namenil za poslušnost Jezusu Kristusu in za škropljenje njegove krvi. (1. Petrovo 1:2) Očistiti se moramo vsake nečistoče telesa in duha, dopolniti svetost v strahu pred Bogom ter s strahom in trepetom delati svoje odrešenje. (2. Korinčanom 7:1) Tako kot novorojenčki moramo odraščati k odrešitvi v prizadevanju za pravičnost, pobožnost, vero, ljubezen, stanovitnost, krotkost v boju za dober boj vere in prevzemanje večnega življenja, h kateremu smo bili poklicani. (1. Timoteju 6:11–12) Ne smemo biti počasni, temveč posnemati tiste, ki po veri in potrpežljivosti podedujejo obljube. (Hebrejcem 6:12) Poslušajte poziv k vztrajnosti svetnikov, tistih, ki spoštujejo Božje zapovedi in svojo vero v Jezusa. (Razodetje 14:12) Kajti smo deležni Kristusa, če zares ohranimo svoje prvotno zaupanje trdno do konca. (Hebrejcem 3:14) Mnogi bodo sovraženi zaradi njegovega imena, a kdor zdrži do konca, bo rešen. (Marko 13:13)

Ostanite v kesanju

Jezus se je naučil poslušnosti skozi to, kar je trpel. (Hebrejcem 5:8) In ko je postal popoln, je postal vir večnega odrešenja za vse, ki ga poslušajo. (Hebrejcem 5:9) Kdor veruje v Sina, ima večno življenje; kdor ne uboga Sina, ne bo videl življenja, toda božja jeza ostane na njem. (Janez 3:36) V gorečem ognju se bo maščevalo tistim, ki ne poznajo Boga, in tistim, ki ne poslušajo evangelija našega Gospoda Jezusa. (2. Tesaloničanom 1:8) Človek je opravičen z deli in ne samo z vero. (Jakob 2:24) Vera sama po sebi, če nima del, je mrtva. (Jakob 2:17) Kakor je telo razen duha mrtvo, tako je tudi vera brez del mrtva. (Jakob 2:26) Če smo opustili ljubezen, ki smo jo imeli sprva, bo Jezus prišel in odstranil naše mesto, razen če se pokesamo. (Razodetje 2:5) Mnogi so mlačni in niso ne vroči ne hladni, zato jih bo izpljunil iz svojih ust. (Razodetje 3:16) Pravijo: Bogat sem, uspeval sem in ničesar ne potrebujem, ne zavedajo se, da so nesrečni, usmiljeni, revni, slepi in goli. Bodite goreči in se pokesajte. (Razodetje 3:17–19)

Plodovi nepravičnih v primerjavi s sadovi Duha

Nepravični ne bodo podedovali Božjega kraljestva. Ne pustite se zavajati: ne bludniki, ne malikovalci, ne prešuštniki, ne tatovi, ne pohlepni, ne pijanci, ne hudomušniki, ne prevaranti ne bodo podedovali Božjega kraljestva. (1. Korinčanom 6:9–10) Dela mesa so očitna: spolna nemorala, nečistost, čutnost, malikovanje, čarovništvo, sovraštvo, prepir, ljubosumje, napadi jeze, rivalstva, razdori, delitve, zavist, pijanstvo, orgije, in take stvari. Tisti, ki delajo takšne stvari, ne bodo podedovali Božjega kraljestva. (Galačanom 5:19–21) Naj ne bo umazanosti, neumnega govorjenja in nesramnega šala, temveč naj bo zahvala. (Efežanom 5:4) Kajti v to ste lahko prepričani, da vsak, ki je spolno nemoralen ali nečist, ali je pohlep, nima dediščine v kraljestvu. (Efežanom 5:5) Naj vas nihče ne zavaja s praznimi besedami, kajti zaradi teh stvari pride Božja jeza na sinove neposlušnosti. (Efežanom 5:6) Zato se ne druži z njimi; kajti nekoč ste bili tema, zdaj pa ste luč v Gospodu – Hodite kot otroci luči. (Efežanom 5:7–8) Ne sodelujte v neplodnih delih teme, ampak jih raje razkrijte. (Efežanom 5:11) Po tem je razvidno, kdo so božji in kdo hudičevi otroci: kdor ne dela pravičnosti, ni od Boga, niti tisti, ki ne ljubi svojega brata. (1. Janezovo 3:10) Če živimo po Duhu, tudi hodimo po Duhu. (Galatom 5:25) Sad Duha je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, prijaznost, dobrota, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje; proti takim stvarem ni zakona. (Galačanom 5:22–23)

Naročeno nam je ljubiti

Ni druge zapovedi, ki bi bila večja od teh: 'Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem svojim in z vso dušo svojo in z vsem svojim razumom in z vso močjo.' Drugi je ta: 'Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.' (Marko 12:30–31) Resnično moramo ljubiti svoje sovražnike in delati dobro tistim, ki nas sovražijo, in naša nagrada bo velika in bomo sinovi Najvišjega. (Luka 6:35) Nikomur ne bodite dolžni ničesar, razen da ljubite drug drugega, kajti kdor ljubi drugega, je izpolnil postavo, saj je vsa postava izpolnjena z eno besedo: »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. (Rimljanom 13:8–9) Kdor ne ljubi, ne pozna Boga, ker je Bog ljubezen. (1. Janezovo 4:8) Če se ljubimo, Bog ostane v nas in njegova ljubezen je v nas popolna. (1. Janezovo 4:12) To je njegova zapoved, da verjamemo v ime njegovega Sina Jezusa Kristusa in da se ljubimo. (1. Janezovo 3:23) Cilj naše obtožbe je ljubezen, ki izhaja iz čistega srca ter dobre vesti in iskrene vere. (1. Timoteju 1:5) Vemo, da smo iz smrti prešli v življenje, ker ljubimo. Kdor ne ljubi, ostane v smrti. (1. Janezovo 3:14)

Odložite starega in oblecite novega

Ne smemo več hoditi kot tisti, ki hodijo v nesmiselnosti svojega uma in so zatemnjeni v svojem razumevanju, odtujeni od Božjega življenja zaradi nevednosti, ki je v njih, zaradi svoje trdote srca. (Efežanom 4:17–18) Postali so brezčutni in so se predali ravnanju vsake vrste nečistosti. (Efežanom 4:19) Toda to v resnici ni Kristusova pot!— (Efežanom 4:20) ob predpostavki, da ste slišali o njem in ste bili v njem poučeni (Efežanom 4:21), da odložite svoj stari jaz, ki pripada vašemu prejšnjemu načinu življenja in je pokvarjen zaradi prevarantskih želja (Efežanom 4:22) in da se prenovite v duhu vašega uma (Efežanom 4:23) in se oblečete v novega jaza, ustvarjenega po podobi Bog v resnični pravičnosti in svetosti. (Efežanom 4:24) Po razodetju skrivnosti, ki je bila dolga stoletja skrivnost (Rimljanom 16:25), zdaj pa je bila razkrita in je bila znana vsem narodom; zapoved našega večnega Boga, da dosežemo poslušnost vere. (Rimljanom 16:26) Jezus nam je prišel odpret oči, da se lahko obrnemo iz teme v svetlobo in od Satanove moči k Bogu, da bomo prejeli odpuščanje grehov in mesto med tistimi, ki so posvečeni z vero vanj. . (Apostolska dela 26:18) Kajti po milosti smo rešeni po veri. In to ni naše lastno početje; je božji dar. (Efežanom 2:8) Ker smo torej po veri opravičeni, imamo mir z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu. (Rimljanom 5:1) Po njem smo tudi z vero pridobili dostop do te milosti, v kateri stojimo, in se veselimo v upanju na Božjo slavo. (Rimljanom 5:2) V Kristusu Jezusu smo po veri Božji sinovi. (Galatom 3:26) V veri nestrpno čakamo na upanje pravičnosti. (Galatom 5:5) V Kristusu Jezusu nič ne šteje za nič, ampak le vera, ki deluje po ljubezni. (Galačanom 5:6)

Pravičnost po veri

Človekovo življenje ni sestavljeno iz obilja njegovega imetja. (Luka 12:15) Božja pravičnost se razodeva iz vere za vero, kot je zapisano: »Pravični bo živel od vere«. (Rimljanom 1:17) Božja pravičnost je po veri v Jezusa Kristusa za vse, ki verujejo. (Rimljanom 3:22) Kajti nemogoče je ugajati Bogu brez vere, kot pravi: »Moj pravični bo živel po veri, in če se umakne, se moja duša ne bo veselila njega. (Hebrejcem 10:38) Tisti, ki se umaknejo, so uničeni, a tisti, ki imajo vero, ohranijo svoje duše. (Hebrejcem 10:39) S tem, ko so zavrnili dobro vest, so nekateri razbili svojo vero (1. Timoteju 1:19) in so tako obsojeni, ker so opustili svojo prejšnjo vero. (1. Timoteju 5:12) Mnogi slišijo dobro novico, a če sporočilo ni združeno z vero s tistimi, ki poslušajo, ni koristno. (Hebrejcem 4:2) Če kdo pride k Kristusu in ne sovraži svojega očeta in matere in žene in otrok in bratov in sester, tudi svojega življenja, ne more biti njegov učenec. (Luka 14:26) Kdor se ne odreče vsemu, kar ima, ne more biti njegov učenec. (Luka 14:33) Kdor želi ohraniti svoje življenje, ga bo izgubil, kdor pa svoje življenje izgubi, ga bo rešil. (Luka 17:33)

Pokajte se in se znova obrnite

Ker je bil Jezus povišan na Božji desnici in je prejel od Očeta obljubo Svetega Duha (Apd 2), nam je dana zapoved: »Pokesajte se in naj bo vsak izmed vas krščen v imenu Jezusa. Kristusa za odpuščanje vaših grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.” (Apostolska dela 33:2) Obljuba je za vse, ki so daleč, za vse, ki jih Gospod, naš Bog, pokliče k sebi. (Apostolska dela 38:2) Pokesajte se torej in se obrnite nazaj, da bodo vaši grehi izbrisani, (Apostolska dela 39:3), da bi lahko prišli časi osvežitve iz Gospodove navzočnosti in da bo poslal Kristusa, ki vam je določen , Jezus, (Apd 19), ki ga morajo nebesa sprejeti do časa za obnovo vsega, o čemer je Bog že davno govoril po ustih svojih svetih prerokov. (Apostolska dela 3:20)