Težave z Matthewom
Težave z Matthewom

Težave z Matthewom

Težave z Matthewom

Matthew ima številne težave, ki postavljajo pod vprašaj njegovo verodostojnost. Najprej so podane uvodne opombe o Mateju v zvezi z izvornim gradivom, avtorstvom in strukturo. Farrerjeva teorija ponuja dodatno utemeljitev za to, da je Matej obravnavan s povečanim skepticizmom glede na verjetnost, da je Luka izključil velik del vsebine Mateja. Popravki Luke nad Matejem dokumentira mesta, kjer Luka popravi ali pojasni Mateja. Matejeva protislovja so tista najbolj očitno očitna nasprotja Mateja z drugimi evangeliji. Poleg tega so predloženi dokazi proti tradicionalnemu besedilu Matthew 28: 19 glede trinitarne krstne formule, ki nakazuje na to morda dodano pozneje. Kritična štipendija Mateja ponuja ključne reference kritične stroke s citati ali obsežnimi odlomki iz knjig