Težave z Markom
Težave z Markom

Težave z Markom

Težave z Markom

Luka je vključil večino Marka in po potrebi popravil in pojasnil. Mark ne kaže niti približno toliko težav kot Janez in Matej. Marko ni kronološko zgodovinsko poročilo, ki naj bi bilo zgodovinopisje, kot je Luka. Med prepisovanjem in prenašanjem je bilo Marku dodanih veliko različic, ki so ga uskladile z Matejem. Marka so v prvih dveh stoletjih prepisovali redkeje kot Mateja in Lukeža in malo je grških rokopisov, ki potrjujejo izvirno besedilo. Različice Marka imajo tudi različne konce. Učenjaki uporabljajo zgodnja latinska besedila Marka, da bi bolje razumeli izvirno branje Marka. Popravki Luke nad Markom dokumentirajo primere, ko je Luka naredil številne popravke in pojasnila v zvezi z Markom. Pomanjkljivosti Marka so povzete. Kritična štipendija s citati, referencami in izvlečki je na voljo tudi v zvezi z Markovo kritično štipendijo